Fra kvotemeldingshøringen på Stortinget 29. januar 2024.

- Fiskerkontrollerte salgslag har åpenbare svakheter

Sjømat Norge vil «normalisere» maktbalansen i verdikjeden.

Publisert

– Sjømat Norges primære standpunkt er at fiskesalgslagene må bli nøytrale markedsplasser som ivaretar hele verdikjeden. Det må reflekteres i Fiskesalgslagsloven, sa styreleder Gunnar Haagensen da han denne uken holdt organisasjonens innlegg under høringen om Kvotemeldingen.

Mer industri

Haagensen ba Stortinget gjennom behandlingen av meldingen om å sikre en tydeligere industripolitikk enn det som ligger i meldingen fra regjeringen.

Gunnar Haagensen Jangaard Export AS

– Sjømatindustriens målsetning er å øke den nasjonale verdiskapingen av fisken, bidra til nasjonal og internasjonal matforsyning, bygge lønnsom industri på land, og å skape flere trygge arbeidsplasser og gode lokalsamfunn. Måloppnåelsen i industrien spiller direkte inn i oppfyllelsen av de overordnede fiskeripolitiske målene i Norge, påpekte Haagensen.

Sammenheng

Haagensen mener at selv om statsråden har sagt at dette ikke er en industrimelding bruker regjeringen kvotemeldingen til å avlyse flere industrisaker. Dette ber Sjømat Norge Stortinget om å rette opp i.

– Fisken tilhører fellesskapet og den skal føre til størst mulig verdiskapning i Norge. Dette er det bærende premisset både i havressursloven og i deltakerloven. I dag eksporteres for mye av fisken ubearbeidet. Det er også for mye fisk som tas direkte til utenlandsk havn. I deltakerloven er det et formål å legge til rette for at høstingen av havet fortsatt skal komme kystbefolkningen til gode. For at vi skal greie det, må flåte- og industripolitikken sees i sammenheng, sa han.

– Sjømatindustriens målsetning er å øke den nasjonale verdiskapingen av fisken, bidra til nasjonal og internasjonal matforsyning, bygge lønnsom industri på land, og å skape flere trygge arbeidsplasser og gode lokalsamfunn. Måloppnåelsen i industrien spiller direkte inn i oppfyllelsen av de overordnede fiskeripolitiske målene i Norge.