Ivar Andreassen er styreleder i Fiskebåt Nord.

Vil vite mer om eierskaps­konsentrasjon

Endringer i eierskapskonsentrasjon i kystflåten må konsekvensutredes, krever Fiskebåt.

Publisert Sist oppdatert

Det mener styret i Fiskebåt Nord som behandlet kvotemeldingen på sitt styremøte denne uken. Fiskebåt Nord viser i denne sammenheng til Riksrevisjonens rapport og kritikk når det gjelder manglende konsekvensutredninger når viktige fiskeripolitiske beslutninger skal tas, og det legges derfor til grunn at regjeringen vil følge opp kritikken og utrede spørsmålene på en grundig måte.

For lavt

I regjeringens forslag til kvotemelding er det foreslått å innføre en eierskapsbegrensning på 1 prosent i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62oN. Fiskebåt Nord er positiv til at det innføres eierskapsbegrensning også i kystflåten, men mener nivået som regjeringen foreslår i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N er satt for lavt. Forslaget vil, hvis det gjennomføres med nevnte eierskapsbegrensning, på en uheldig måte føre til store utfordringer for allerede etablerte eierstrukturer og få tilbakevirkende kraft som ikke kan aksepteres.

Ikke tilbakevirkende kraft

Fiskebåt Nord peker i vedtaket også på at kvotefordelingen mellom kyst og hav må ligge fast og det samme må gjelde for kvotefordelingen internt mellom grupper. Eventuelle endringer i eierskapskonsentrasjon skal under ingen omstendigheter ha tilbakevirkende kraft, krever Fiskebåt. Problemstillingen kan også være aktuell i andre fiskerier for kystflåten, heter det i styrevedtaket fra Fiskebåt Nord. Fiskeridirektoratet har i en tidligere høring vedrørende problemstillingen, foreslått en eierskapsbegrensning på 2 prosent, som etter endt høring ble nedjustert til 1,5 prosent