Kvotemeldingen

TROMSØ: Fiskarlaget Nord sitt kontor, midt i Tromsø sentrum.

Taus om ramsalt kritikk

Leder i Nord Fiskarlag, Roger Hansen, vil ikke svare på kritikken fra Fiskebåt.

Publisert

Det var på årsmøtet i Fiskebåt det ble rettet krass kritikk av Nord Fiskarlag sine uttalelser om kvotemeldingen, blant annet i et intervju med leder Roger Hansen i Kyst og Fjord.

Illojale utspill

I en uttalelse fra årsmøtet het det: «Vi konstaterer at Nord Fiskarlag i forbindelse med behandling av kvotemeldingen, har støttet forslag om endringer i ressursfordelingen som bryter med Norges Fiskarlags ressursfordelingsvedtak. Nord Fiskarlag sine illojale utspill har skadet Norges Fiskarlag sin legitimitet og rolle som samlende organisasjon for landets fiskere og rederier».

Velger ikke svare

Styreleder Christian Halstensen og adm.dir. Audun Maråk i Fiskebåt hevdet da at: «styrelederen i Nord fortsetter å provosere. Det har neppe noen hensikt å svare, fordi vedkommende vil fortsette med sine provokasjoner og splittende uttalelser.»

Kystmagasinet har bedt Roger Hansen om en kommentar til den krasse kritikken fra Fiskebåt, men på en SMS svarer Hansen at han på det nåværende tidspunkt velger ikke å kommentere eller svare på spørsmålene.