I MÅLGRUPPEN: Elever ved naturbrukslinja på Frøya er alle i målgruppen som kan melde seg på ordningen. Fv Hallvard, Jenny; Mathea og Vilde.

Jentene strømmer til ungdomsfiskeordningen

På landsbasis er det bare rundt tre prosent kvinnelige fiskere. I sommerens ungdomsfiske er kjønnsbalansen en helt annen. Så langt har 163 jenter meldt seg på.

Også denne våren inviterte Nærings- og fiskeridepartementet ungdommer mellom 12 og 25 år til å registrere seg hos Fiskeridirektoratet og drive fiske i sommerferien. I starten av juli har 466 meldt seg på. Av dem er 163 jenter. Det melder departementet i ei pressemelding.

– Ekstra gledelig

– Vi jobber strategisk for å øke kvinneandelen i fiskeryrket. Det er derfor ekstra gledelig å se at det er så mange jenter som har meldt seg på ungdomsfisket denne sommeren, sier statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet, Kristina Sigurdsdottir Hansen.

Ordningen er for dem mellom 12 og 25 år og gjelder fra 13. juni til 19. august (eget tidsrom for leppefisk og rognkjeks). Den omfatter alle fiskeslag som blir fanget i de vanlige fiskeriene langs kysten. Hver deltager har mulighet til å levere fisk for inntil 50 000 kroner.

Veletablert tiltak

Ungdomsfisket kan drives med stang, handsnøre, juksemaskin, garn med en samlet lengde på inntil 210 meter, liner med inntil 300 angler og inntil 20 teiner eller ruser.

– Ungdomsfiskeordningen er en vei inn for mange unge som ønsker å teste fiskeryrket. Målet er å gi ungdom erfaring som fiskere slik at de ser mulighetene i fiskerinæringen, I dag er kun 20 prosent av norske heltidsfiskere under 30 år. Å la dem få prøve seg som fiskere i løpet av noen hektiske sommeruker er et godt og veletablert tiltak som er med på å sikre rekrutteringen til en næring som er så viktig for Norge, sier Hansen.

Flest deltagere i Troms og Finnmark

Årets ungdomsfisket er allerede godt i gang. Troms og Finnmark er fylket med flest påmeldte, med drøyt 233, mens Vestland (95) og Nordland (60) følger på plassene bak.

Alle de 11 fylkene er representert på listen over deltagere. Innlandet, Agder og Vestfold og Telemark har færrest fisker med, med én fisker hver.

Deltagelse i kongekrabbefisket under ungdomsfiskeordningen gjelder for ungdom som fyller 16 år senest i 2022 og som er bosatt i Finnmark, understreker departementet.