Kyst.no:

MANGFOLD: Det er ventet aktører både fra fiskeri- og havbruksnæringen under Nor-Fishing i august.

Venter over 15 000 til Nor-Fishing i Trondheim

Publisert Sist oppdatert

Nor-Fishing ble arrangert første gang i 1960, og Aqua Nor for første gang i 1979. Messene er en viktig arena for utvikling, innovasjon og salg i næringene. I tillegg har de blitt et forum for faglig utvikling, og det arrangeres konferanser og seminarer med faglig innhold om den siste teknologiske utviklingen innen næringen.

De to messene arrangeres annenhvert år. I år er det Nor-Fishing som står for tur, 23 - 26 august i Trondheim Spektrum.

Erik Hempel, kommunikasjonssjef i Nor-Fishing, forteller til Kyst.no at det i hovedsak handler om fiskeriteknologi under messen, men han påpeker at det også vil være en del utstyr og tjenester som overlapper med havbruksnæringen.

Erik Hempel er kommunikasjonssjef for Nor-Fishing. Foto: Privat.

Venter 15 000 besøkende

Dersom man ser på listen over utstillere som er publisert, kan man også se at det er flere aktører som er relevante for havbruksnæringen.

– I hovedsak er det faglige programmet også tilpasset fiskerinæringen, men igjen vil det være noen programposter som kan være av interesse også for oppdrettsnæringen, påpeker Hempel.

Kommunikasjonssjefen understreker at det er vanskelig å vite hvor mange besøkende som kommer på messen på forhånd, men han sier de regner med at i overkant av 15 000 kommer under dagene i Trondheim.

– Nor-Fishing 2022 er en «hybrid» messe, det vil si at vi kjører det vanlige opplegget for en fysisk messe, men i tillegg kjører vi et program på nettet, ca. fem timer hver dag. Dette programmet inkluderer presentasjoner og foredrag, seminarer, debatter, og reportasjer og intervjuer fra selve messen. Nett-programmet ledes av Arne Hjeltnes, forteller han avslutningsvis.