UNGDOMSFISKE: Sjarken "Frøya" benyttes av to ungdommer i sommer.

721 er påmeldt til Ungdomsfiskeordningen: SE HVEM

294 jenter og 427 gutter er påmeldt årets ungdomsfiskeordning. Mange har allerede levert den fangsten de har lov til. De fleste har en grense på 50 000 kroner. Men i ordningen for kongekrabbe er begrensningen satt til 52 kilo.

Publisert Sist oppdatert

Ordningen er todelt med egen ordning for kongekrabbe og egen for andre arter. 274 har meldt seg på kongekrabbe. Her er andelen jenter stor med hele 136 mot 138 gutter. Til ordningen som gjelder andre arter er det påmeldt 447. Av disse er 158 jenter og 289 gutter.

Dersom det fiskes fra merkeregistrert fartøy i et ungdomsfiske arrangert i regi av en kommune, kan Fiskeridirektoratets regionkontor, likevel gi tillatelse til at det fiskes for mer enn 50 000 kroner. Det må i så tilfelle først sendes en søknad om dispensasjon til regionkontoret fra kommunen.

Utvidet tiden for ordningen

I begynnelsen av mai kunne fiskeriminister Bjørnaer Skjæran fortelle at ordningen hadde blitt endret slik at ungdommene får fiske fram til skolestart.

Gjennom ordningen får ungdom mellom 12 og 25 år mulighet til å drive fiske i sommerferien.

– Jeg er opptatt av at vi må satse på rekruttering til denne viktige fremtidsnæringen. Ungdomsfiskeordningen er en vei inn for mange unge som ønsker å teste fiskeryrket. Målet er å gi ungdom erfaring som fiskere slik at de ser mulighetene i fiskerinæringen, uttalte fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

OGSÅ JENTER: Like mange jenter som gutter skal fiske kongekrabbe.

Slipper sikkerhetskurs

På forsommeren oppsto det så usikkerhet om ordningen var lovlig. Sjøfartsdirektoratet mente først at det var nødvendig med sikkerhetskurs. Men etter henvendelser fra blant annet Norges Fiskarlag foretok Sjøfartsdirektoratet en ny vurdering, og kom til at det ikke var behov for sikkerhetskurs.

I år startet fisket 13. juni og avsluttes 19. august.

Mer om ordningen:

Ordningen med ungdomsfiske gir ungdom mellom 12 og 25 år mulighet til å drive fiske i sommerferien, og omsette fangst for inntil 50 000 kroner.

Ordningen vil gjelde for hele landet i perioden fra og med 13. juni og til og med 19. august 2022, og omfatter alle fiskeslag som blir fanget i de vanlige fiskeriene langs kysten. For rognkjeks startet fisket allerede 1. mai.

For fiske etter leppefisk gjelder ordningen fra og med 12. juli kl. 08:00 sør for 62°N og fra og med 26. juli kl. 08:00 nord for 62°N. Fisket etter leppefisk i ungdomsfiskeordninga gjelder til og med 20. oktober kl. 20:00 eller til fisket i åpen gruppe i samme område blir stoppet.

Ordningen er underlagt de samme redskapsbegrensningene som fritidsfisket.

Disse er påmeldt til Ungdomsfiskeordningen for kongekrabbe

Disse er påmeldt til ungdomsfiskeordningen