SILD: Norske båter sto kun for fire prosent av landingene av sild i forrige uke. Bilde for illustrasjon.

Smalhans på makrellen - utlendingene pøser på land stor rognsild

Fiskerne melder om beskjedne makrell-registreringer, der båtene må lete lenge for å finne stimer en kan kaste på. 

Publisert Sist oppdatert

Det melder Sildesalgslaget i sin ukentlige fangstrapport.

Svart hav for 130 båter

Makrellen står spredt både ute i havet og på kysten.

– Sist uke har vi beskjedne 14 000 tonn i journalen. Dette kvantum er tatt fra hele 130 forskjellige båter med fangster ett tonn til 450 tonn for største fangst. Beste fangstdag var onsdag med 3 400 tonn. Makrellen fra havet er relativt stor med snittvekter fra 388 g til 530 g, med veid snitt på 464 g.

Ute i Norskehavet der de største båtene har jaktet makrellen var det kuling i starten av uken. 

– Da den løyet, håpte en på bedre samling og på større fangster. Men dette har ikke slått til der fiskerne melder om beskjedne registreringer, der båtene må lete lenge for å finne stimer en kan kaste på.

Bedre i britisk sone

Siden det ble mye leting i Norskehavet så trakk en del båter inn i britisk sone for å kartlegge forekomstene der. 

– Her fikk vi midt i uken fangster fra både øst, og nord av Shetland. At det fanges makrell så tidlig er uvanlig, der vi fikk første fangst 25 september i 2020, når vi sist hadde tilgang for å fiske makrell her.

På kysten der den minste kystflåten har fisket fra Sandnes (Rogaland) i sør til Åfjord (Trøndelag), meldes det og om mindre makrell enn i fjor. 

– Sist uke har denne flåtegruppe fisket knappe 1 200 tonn, noe som er rundt halvparten av fjorårets kvantum i samme uke. Størrelsene på makrellen langs kysten ligger i området 240 til 420 gram.

Tror på bedring for makrellen

– Det vil fortsatt være stor deltagelse etter makrell, både på kysten og ute i havet, de kommende uker. En har stor tro på at det vil komme mer makrell fra nordlige farvann. I fjor hadde vi beste makrelluke i uke 38, med hele 63.600 tonn.

For nordsjøsild så er det de utenlandske båtene som bidrar med hovedkvantumet. 

– Av totalen på 10 000 tonn så kommer hele 9 600 tonn fra åtte britiske båter. De har fangster fra 370 til 1 120 tonn. Silda fra disse båtene er fin på størrelse med snittvekter i området 200- 230 gram.

Silda de nå fisker på er full av rogn, og fangstene er tatt tett på land utenfor Fraserburgh, Orknøyene og østsiden av Shetland.

Skifter fokus fra sild til makrell

For norske båter som har tatt det resterende kvantum så er noe tatt på kysten, og noe både i norsk og britisk del av Nordsjøen.

De utenlandske båtene er på oppløpssiden med sine kvoter. For de norske så vil de aller fleste ha fokus på makrellfiske fremover.

Fra «Kanten» har fem båter fisket 840 tonn med kolmule. For øyepål har vi 960 tonn, hestmakrell 200 tonn og strømsild bare 20 tonn.