FIN MAKRELL: Det rapporteres om lite åte til august å være. – Det tyder på at makrellen har hatt godt med mat gjennom sommeren da den er rund på fasong og med fin konsistens på fiskekjøttet.

Makrellen trekker sørover - full fart i fisket

Beste fangstdag for makrellene var torsdag med 7 900 tonn. – Det tas også noe nordsjøsild selv om «makrellfeberen» har tatt de fleste, melder Sildesalgslaget. 

Publisert Sist oppdatert

– Da var hovedsesongen for makrell i gang og vi har totalt 23 900 tonn i journalen. Av dette er 15 800 tonn fisket til konsum og vel 8 000 tonn til mel/olje.

Makrellen rett nord for Møre

Beste fangstdag var torsdag med 7 900 tonn. Fisket i Norskehavet startet i området N 64⁰ 40’ Ø 01⁰00’, som er knappe 200 n.mil nordvest av Ålesund. Utover i uken har flåten og fisket trukket sørover rundt 80 n.mil slik at en nå ligger rundt 160 n.mil av Møre.

– På kysten fra Møre i nord og videre sørover til Rogaland har den minste makrellflåten fisket knappe 1 000 tonn. Fiskerne melder her om litt ujevnt fiskeri, og håper det kommer inn mer makrell fra havet. Størrelsene på kysten ligger i området 160- 350 g.En båt har hatt ett par fangster av stor makrell (520 g) i Nordland.

Lite åte - fin størrelse

Makrellen som fiskes i Norskehavet har fin størrelse med snittvekter i området 390 g til 450 g. Det rapporteres om lite åte til august å være. Det tyder på at den har hatt godt med mat gjennom sommeren da den er rund på fasong og med fin konsistens på fiskekjøttet. Det er stor interesse for å kjøpe makrell, og forventninger om god etterspørsel fra markedene ute i verden bidrar til rekordpriser på auksjonene.

I forhold fangstene til mel/olje så er det fire Færøyske båter som har bidratt med ukens kvantum. Makrellen her er fisket i Smutthavet der det ligger armada med båter fra flere land og jakter makrell.

– Totalt har vi gjennom sommeren innmeldt 26 700 tonn med makrell fra færøyske og en islandsk båt gjennom sommeren. Alle disse er omsatt til mel/olje produksjon. I kommende uker vil de norske fiskere ha hovedfokus på makrellfiske, og med godt vær og god tilgjengelighet forventer vi gode ukeskvantum fremover.

 God fart i sildefisket

Også denne uke har en god del båter fisket nordsjøsild, og fra 26 båter har vi innmeldt 8 900 tonn sist uke. Av dette kvantum har to utenlandske båter bidratt med hele 2 300 tonn.

Fisket har foregått i ulike områder, der det har vært både varierte størrelser og ulik anvendelse for silda. Fra britisk sone, der båtene i hovedsak har fisket til konsum, ligger snittstørrelsene i området 210 til 235 gram. Disse fangster er stort sett fisket med trål.

– I norsk sone har fisket foregått på forskjellige områder der vi har noen få fangster nord i Nordsjøen på stor sild til konsum. Utover i uken forsvant denne silda og båtene trakk sørøstover til området ned mot Skagerak. Her har silda vært mindre og omsatt til mel/olje anvendelse.

Ikke mye sild igjen

Etter en god august måned på silda så har norske fiskere nå fisket 97.300 t av kvoten på 117.200 t. Vi forventer at få norske båter vil fiske sild i Nordsjøen fremover, da «makrellfeberen» har tatt de fleste fiskerne.

Fra «Kanten» har fem båter fisket 1 400 tonn med kolmule som største kvantum. For øyepål har vi 520 tonn, hestmakrell 200 tonn og strømsild 190 tonn.

– Disse båter fisker også hvitfisk på samme turene, og med gode priser på hvitfisk så har flere hatt gode turer på «Kanten» i sommer.