Årsregnskap

HERØY: Ringnotbåten «Christina E» hadde et utfordrende fjorår.
HERØY: Ringnotbåten «Christina E» hadde et utfordrende fjorår.

Utfordrende år for «Christina E»

Fjoråret var et svært utfordrende år for fiskebåtrederiet Christina E AS.

Publisert Sist oppdatert

Fiskebåtrederiet Ervik & Sævik AS drifter ringnotfartøyet MS «Christina E», som har konsesjon på ringnotfiske og kolmuletrål.

Fjoråret var svært utfordrende for rederiet, som er lokalisert i Herøy kommune, Møre og Romsdal, tross god kvotetildeling og jevnt over svært gode priser.

Manglende soneadgang

10års-klassingen av fartøyet ble kraftig forsinket, på grunn av store problemer med arbeidskraft ved verftet, som følge av korona-pandemien. Det gjorde at båten kom seint ut i fisket, både på nordsjøsild i juni og makrell i august. Dette fremkommer i styrets årsberetning for 2021.

- Samtidig ga Brexit og manglende soneadgang i britisk sone utfordringer med å fiske opp all kvoten. Dette ga et spesielt vanskelig makrellfiske hvor store deler av kvoten ble stående igjen ved årsslutt, skriver styret videre i beretningen.

Lavere fangstinntekter

«Christina E» fisket for 79 millioner kroner i 2021. Dette var en nedgang i fangstinntektene på 15,2 millioner kroner i forhold til 2020. Totalt hadde rederiet driftsinntekter på 80,7 millioner, som blant annet inkluderte charterleie på 1,2 millioner.

Lavere kostnader som følge av utfordringer i fisket ga et driftsresultat på 5,6 millioner kroner. Årsresultatet endte likevel på minussiden, med 5,2 millioner. I motsetning til 2020 da rederiet endte på 1,1 millioner i overskudd.

Forventer økning i 2022

Styret forventer økning i fiskeriinntektene i 2022 med bakgrunn i fortsatt gode priser og kvoter i år, samt gode forberedelser til fiske med utfordrende soneadgang.

Kvoterådene og tildelingen i 2022 gir en liten nedgang i NVG-sild, makrell og kolmule, mens nordsjøsild øker noe. Det vil også være lodde i Barentshavet og ved Island.

Nye kontorlokaler

Det ble i fjor etablert et byggelån for Ervik & Sævik Eiendom AS i Sparebank 1 SNM, som ved utgangen av året var på 47,97 millioner kroner. Byggelånet var i forbindelse med selskapets nye kontorlokaler, Horisont Næringspark, på 3000 m2 på Mjølstadneset utenfor Fosnavåg.

HORISONT: Ervik & Sævik`s nye kontorlokaler på Mjølstadneset utenfor Fosnavåg.
HORISONT: Ervik & Sævik`s nye kontorlokaler på Mjølstadneset utenfor Fosnavåg.

I 2021 hadde fartøyet ni dager alternativ drift, med aktiviteter innen offshore. I inneværende år er det besluttet å ikke gjenoppta denne aktiviteten. Men heller ha fullt fokus på fiskeriet.

Dekket opp underskuddet

Rederiet har en opptjent egenkapital på 193,6 millioner kroner ved utgangen av 2021, etter at fjorårets underskudd er dekket inn. Selskapet har også en langsiktig gjeld på 346,7 millioner ved utgangen av regnskapsåret.