Torskeoppdrett

TORSKENETTVERK: Styreleder Nasjonalt Torskenettverk, Rune Eriksen.

Støtter forslag om pilottilsyn for torskeoppdrett

Nasjonalt Torskenettverk med tilsvar på bekymringene for torskeoppdrett som fremkom under årsmøte til Norges Råfisklag. Det skriver de i dette tilsvaret.

Publisert Sist oppdatert

Av Rune Eriksen, Keven Vottestad og Charlotte Omreit (Torskenettverket)

– Torskenettverket støtter forslaget om et pilottilsyn av torskeoppdretterne, og mener det er fint at næringen blir sett nærmere på der det er behov.

Pilottilsyn av torskeoppdrett

Mai 2023 ble det bestemt at fiskeridirektoratet kjører i gang et pilottilsyn av torskeoppdretterne. Dette på bakgrunn av at flere har gitt uttrykk for bekymring for torskeoppdrett under årsmøtet til Norges Råfisklag.

Målet med pilottilsynet er å undersøke om tillatelsene som er gitt drives i samsvar med akvakulturregelverket og vilkår som er satt. Reguleringen av næringen fungerer svært godt på mange områder, men oppdrettsnæringen utvikles hele tiden i samsvar med tilnærming av ny kunnskap, noe som gir et potensial for forbedring. Det at dette blir sett enda nærmere på er positivt fora alle parter.

Finne løsninger

Fiskeri- og havminister Bjørn Skjæran har hele tiden vært tydelig på at oppdrett er en del av den fremtidige løsningen, noe vi er svært glade for. Vi jobber hver dag for å forbedre næringen og ønsker synlighet og åpenhet rundt den jobben vi gjør.

For Torskenettverket er det ikke et alternativ å gi opp, men heller å finne løsninger som vil gi positive resultater for alle parter. Mulighetene er mange, ting tar kanskje litt tid, men i fremtiden vil det være mange nye og spennende arbeidsplasser i distriktene.

Villfisk og oppdrettsfisk

Det at Fiskarlaget er klare på at de i utgangspunktet er positive til andre næringsaktører til havs, er gledelig for oss. Vi ønsker å oppnå et samarbeid mellom villfisk og oppdrettsfisk som kommer alle til gode, og vi mener at sammen kan vi bidra til å løfte torsken enda mer som det fantastiske produktet den er.