Årsregnskap

GOD INNTJENING: MS «M. Ytterstad».

Ytterstad Fiskeriselskap AS: 2022 kan bli et år med flere utfordringer

Ytterstad Fiskeriselskap AS hadde god inntjening på sine to ringnotfartøy, MS «M. Ytterstad» og MS «Rødholmen», i 2021.

Publisert Sist oppdatert

Tross et godt fjorår er det flere utfordringer som bekymrer styret for inneværende år.

2022 kan vise seg å bli et år med utfordringer på bakgrunn av manglende adgang i britisk farvann samt høye bunkerspriser, skriver styret i sin årsberetning.

Høye kvoter og priser

Fartøyene har hvert sitt driftsselskap, og har til sammen fisket for 189,5 millioner kroner i løpet av fjoråret. Det er nesten 29 millioner mer enn i 2020.

Årsaken til økte inntekter i 2021, sammenlignet med 2020, var relativt høye kvoter og prisene på pelagiske arter. -Det er god etterspørsel etter pelagisk fisk, og styret vurderer markedsrisikoen som liten, skriver styret i sin årsberetning.

Høy egenkapitalandel

MS «M. Ytterstad» fisket inn for 108,5 millioner kroner, som er 17,4 millioner mer enn i 2020. Driftsresultatet var på 40,4 millioner kr, og årsresultatet endte på 28,6 millioner. 9,6 millioner mer enn foregående år.

Styret skriver at selskapet er langsiktig finansiert av konsernet, og overskuddet plasseres tilbake i konsernet. Selskapet står med en bokført egenkapitalandel på 58,5 %, og satte av overskuddet på 22,2 millioner kr til egenkapital. Ved utgangen av året hadde selskapet 235,4 millioner i egenkapital.

Svakere driftsresultat

Også MS «Rødholmen» hadde økning i inntektene fra 2020 til 2021, og endte på 81,0 millioner kr, som er 11,4 millioner mer enn foregående år.

Driftsresultatet var på 24,4 millioner, noe som var svakere enn i 2020. Det skyldes driftskostnader på nesten 10 millioner mer i fjor enn i 2020. Likevel endte selskapet opp med et årsresultat på 14,6 millioner kr, som i sin helhet bidro til å styrke selskapets egenkapital.

Eierskap

M. Ytterstad AS eies i sin helhet av Ytterstad Fiskeriselskap AS. Stine Ytterstad, som er daglig leder i konsernet, er største eier med aksjepost på 57,135 %. Mens Marius Ytterstad eier 30,027 % av selskapet. Magnus og Kirsten Ytterstad eier henholdsvis 6,472 % og 6,366 %. Alle har tilhold i Lødingen.