KOLMULE: Fisket etter kolmule er i full gang utenfor vestkysten av Irland. MS «Kvannøy» med et godt hal.

Gode fangster og store mengder fisk

Den norske kolmuleflåten har allerede fisket over en tredjedel av EU-kvoten. Fisket foregår vest av Irland.

Publisert Sist oppdatert

Årets kolmulesesong er i full gang utenfor vestkysten av Irland. En stor del av den norske pelagiske flåten har de siste ukene vært i gang på kolmulefeltene der.

Større aktivitet på feltet

Den totale norske kolmule-kvoten er i år på 390 902 tonn, der kvoten i EU-sonen er på 198 000 tonn. Innen utgangen av uke seks (9. februar) er det innmeldt og seddelført henholdsvis 27 950 og 42 695 tonn, totalt 70 645 tonn.

Frem til utgangen av uke fire var det kun innmeldt 4000 tonn, mens det forrige uke ble innmeldt totalt 43 940 tonn. Norges Sildesalgslag melder om at flere fartøy har satt kursen mot EU-sonen vest av Irland, og flåten teller nå om lag 16-18 fartøy.

Flere av fartøyene melder om gode fangster og store mengder fisk, selv om været tidvis er krevende. Det går likevel mot en travel tid på kolmulefeltene de neste månedene.

Leverer i Killybegs

MS «Odd Lundberg» fra Gratangen kunne i dag (9.februar) melde om sin andre kolmule-levering på sin Facebook-side. 2050 tonn kolmule ble levert i Killybegs, Irland, etter å ha ligget i lossekø i noen dager. Første levering gjorde de sist fredag samme sted, på 1950 tonn, etter å ha gjort tre hal.

De skriver at ut fra det de kan observere står det veldig bra til med kolmulebestanden. 

- Det er fisk over store områder og noen flekker så tette at vi bare dypper grunnen på trålen nedi et par tre ganger , og sekken er full, skriver de på siden sin. Nå er de på full fart ut på feltet igjen.

GOD FANGST: MS «Kvannøy» på vei mot land med 2250 tonn kolmule på tankene.

På sin andre tur

Også MS «Kvannøy» kunne torsdag (8. februar) melde på sin Facebook-side at de var på vei mot land med 2250 tonn kolmule på tankene. I skrivende stund var de på vei mot Pelagia i Karmsund for levering, før de på nytt setter kursen vestover og ut på feltene. Fartøyet har to kolmulekvoter, som til sammen utgjør litt over 12 000 tonn. Kystmagasinet takker for øvrig MS «Kvannøy» for bildene i denne artikkelen.

Første tur for Smaragd

MS «Smaragd» fra Fosnavåg hadde tydeligvis en strevsom tur over Nordsjøen, i kuling og storm, til bankene vest av Irland. Her tok de sesongens første kolmulelast denne uka. Med 2050 tonn på tankene steamet de tilbake til Vedde AS på Langevåg, utenfor Ålesund.

Store hal - fare for sprengning

Fiskeridirektoratet har i tillegg inspektører på to av fartøyene, for å følge fiskeaktiviteten på feltene. Direktoratet skriver på sin Facebook-side at de observerer at det er svært store enkelt fangster som tas. Dette kan medføre sprengning av nota. De anmoder derfor at fartøyene ikke tauer lengre enn at de får fangster som kan håndteres.