Loddestim under loddefiske

- Bør luke ut loddefiskere

Fiskebåt hevder flere fartøy ikke oppfyller kravene til loddefisket i Barentshavet.

Publisert Sist oppdatert

Fiskebåt ber nå Fiskeridirektoratet om å ta en gjennomgang av påmeldte fartøy til kystflåtens loddefiske i Barentshavet.

– Det er flere fartøy som åpenbart ikke oppfyller kravet til egnethet, bemanning og utrustning. Det er derfor viktig at det blir tatt en gjennomgang av de påmeldte fartøyene så snart som mulig, og i god tid før utseilingsdato, sier Espen Jacobsen, avdelingsdirektør i Fiskebåt til fiskebat.no.

– Hvis det tillates påmelding av fartøy som verken er egnet, bemannet eller utrustet for fiske etter lodde i Barentshavet, vil dette etter Fiskebåt sitt syn undergrave ordningen og hensynet bak regelverket, sier han.

Fiskebåt har også tidligere tatt opp denne saken, og advart mot en videreføring av dagens ordning, og hevder enkelte fartøy som melder seg på for deltakelse åpenbart ikke har til hensikt å avvikle fiske, men utelukkende melder seg på for å posisjonere seg for en fremtidig lukking.