KYSTTORSK: Nå har man funnet Kudoa-parasitten på kysttorsk og skrei.

Ny parasitt funnet i skrei og kysttorsk

Nå er Kudoa-parasitten funnet i både kysttorsk og skrei.

Parasitten gjør fiskekjøttet om til en flytende geléaktig masse, og kan gjøre fiskemiddagen ganske uappetittelig. Selv om den ikke ser særlig innbydende ut er den ikke farlig for mennesker.

Funn i kysttorsk

Havforskningsinstituttet (HI) skriver på sin nettside at lenge hadde forskere kun funnet Kudoa i makrell, men at det ble gjort funn av parasitten i makrell høsten 2023.

Nå har HI-forskere også funnet den i torsk. Tidligere i april fant de den i kysttorsk i ulike områder på strekningen fra Skagerrak til Lofoten, men nå har de gjort funn av Kudoa i skrei for første gang.

HI skriver at parasitten, som kalles Kudoa thyrsites, har mikroskopiske sporer som setter seg i muskelvevet til fisken. Når fisken er død begynner sporene å produsere et enzym som gjør fiskekjøttet om til en geléaktig og flytende masse.

Tidligere i pelagisk fisk

Havforsker Lucilla Giulietti forteller at de har analysert 30 skreiprøver og funnet Kudoa i en av prøvene. Den aktuelle skreien ble fanget i Vestfjorden ved Lofoten, og kommer fra en prøve fra His referanseflåte som ble tatt i mars.

- Men det er viktig å understreke at vi så langt bare har undersøkt 30 fisk, og at funnet derfor ikke er like sterkt som kysttorsk-resultatene, uttaler hun på HIs nettside.

Havforskerne har overvåket Kudoa-parasitten i pelagisk fisk i 20 år, og at de nå har funnet parasitten i kysttorsk markerer et skille ifølge His nettside.

- Det er veldig overraskende at vi har funnet Kudoa i stasjonær fisk i Norge. Det betyr at parasitten er til stede i norske farvann, sier Giulietti.

- Tidligere fant vi parasitten bare i makrell, som migrerte fra sør eller De britiske øyer. Så lenge trodde vi den kom med migrerende fisk, sier forskeren.

Kan infisere oppdrettsfisk

Når forskerne nå ser den i stasjonær fisk langs kysten betyr det at parasitten lever hele livssyklusen sin i norske farvann.

- Hvis parasitten er til stede langs kysten, der vi også har akvakulturproduksjon, kan den potensielt også infisere oppdrettsfisk, sier hun.

Livssyklusen til Kudoaparasitten har så langt vært et mysterium for forskerne, men nå skal de ta miljøprøver fra de områdene langs kysten som de vet er infisert.

- Målet med det arbeidet er å lære mer om livssyklusen til parasitten, for da kan vi vite mer om hvordan den smitter fisken. I tillegg skal vi fortsette med å undersøke mer skrei fremover, sier Giulietti.