Sikkerhet til sjøs

GRUNNSTØTING: Sjøfartsdirektoratet merker en økning i antall grunnstøtinger.
GRUNNSTØTING: Sjøfartsdirektoratet merker en økning i antall grunnstøtinger.

Grunnstøtinger med mindre arbeidsbåter øker

Sjøfartsdirektoratet registrerer en økning i antall grunnstøtinger med mindre arbeidsbåter.

Publisert

I år har det vært 30 grunnstøtinger med mindre arbeidsbåter. Selv om antall fartøyer innen denne fartøygruppen har økt de siste årene er andelen grunnstøtinger steget dramatisk.

Anbefaler tiltak

Til sammenligning var det i hele 2017 og 2018 kun 8 grunnstøtinger.

Grunnstøtinger utgjør dessuten 33,9 prosent av alle skipsulykkene over de siste fem årene (2018 - 2022).

Nå anbefaler Sjøfartsdirektoratet at rederiene setter inn tiltak for en sikrere seilas. Blant annet oppfordrer direktoratet at mannskapet har gode rutiner for planlegging av seilasen og at de følger den planlagte ruten.

Sikker navigering

Dette er viktig for en sikker navigering med tanke på vær- og strømforhold, annen sjøtrafikk, farvannets beskaffenhet og fartøyets manøvreringsevne, samt ved seilas i mørke og dårlig sikt.

direktoratets nettside kommer de med en rekke gode råd for å unngå grunnstøting.