Årsregnskap

ACEL AS: Elektroselskapet hadde 16,7 prosent vekst i 2021.

Vekst for ledende elektroselskap

ÅLESUND: 16,7 prosent vekst for elektroselskapet Acel AS i 2021.

Acel AS omsatte for 242,8 millioner NOK i 2021, som er opp 34,7 millioner fra året før. Driftsresultatet kom på 18,6 millioner, mens årsresultatet endte på 14,4 millioner NOK. Det er 4,3 millioner bedre enn i 2020.

God soliditet

Av overskuddet ble 3,9 millioner NOK avsatt til konsernbidrag, mens 10,5 millioner ble avsatt til egenkapital. Selskapets egenkapital utgjorde ved årsslutt i fjor 38,2 millioner NOK.

Egenkapitalandelen var på 34,1 prosent og vurderes som god.

Ved årets (2021) slutt hadde selskapet en ordrereserve på 75 millioner NOK. Ordrereserven og ordretilgang i starten av 2022 har bidratt til å sikre aktiviteten i selskapet utover året. Selskapet hadde 93 ansatte i 2021.

Elektroprosjektering

Selskapet er lokalisert i Ålesund, og driver innen elektroprosjektering, utstyrleveranser og installasjon i skip, bolig- og næringsbygg og service på elektroniske systemer i skip, boliger og næringsbygg.

Selskapet har også utviklingsaktiviteter innenfor automatisering og overvåkning av marine fremdriftssystemer.

Acel AS er i sin helhet eid av Acel Invest AS, og er datterselskap i konsernet KD Invest AS. Acel AS har også 20 prosent eierandel i HAF Power Solutions AS.