PRISVINNER: Næringssjef i Harstad kommune, Bjørn Akselsen (tv), Mona Slåtto Olsen fra Sparebank1 Nord-Norge og Bård Meek Hansen, administrerende direktør i Grovfjord Mek. Verksted.

Pris til båtverft: – Betydelig verdiskapning

Båtverftet Grovfjord Mek. Verksted er tildelt næringslivspris for 2023.

Grovfjord Mek. Verksted ble onsdag tildelt Næringslivsprisen 2023, som Harstad kommune og Sparebank1 Nord-Norge står bak.

– Årets vinner kjennetegnes aller mest av sin evne til å se framover. De har tolket retninger og utviklingstrekk, og møtt dette med nyskapning og innovasjon, heter det i begrunnelsen fra juryen.

Betydelig verdiskapning

Videre begrunnes det med at selskapet er kjent for å bidra til betydelig verdiskapning i form av sysselsetting og ringvirkninger gjennom samspill med kunder og leverandører i regionen.

De omtales videre som et selskap som utvikler sin filosofi om nyskapning, tuftet på kunnskapsdeling og samarbeid, og har løftet en rekke framtidsrettede og bærekraftige prosjekter på denne filosofien.

Selskapet har også etablert avdeling i Harstad, og bidrar til å styrke Harstads viktigste næringssektor – den maritime industrien og servicenæringen.

Viktig bedrift i regionen

Med sine ca 150 ansatte er de en av regionens største arbeidsgivere, og bidrar til rekruttering og kompetanse i regionen.

– Vinneren samhandler tett med vår svært viktige havbruksnæring, og leverer fartøy og løsninger innen batterielektriske båter, elektrifisering, autonome båter og nullutslippsløsninger, heter det fra juryen.

Administrerende direktør i Grovfjord Mek. Verksted, Bård Meek Hansen, mottok prisen på vegne av bedriften. Med prisen vanket det både penger, heder, ære, diplom og oppmerksomhet.