IKKE GI OPP: – Til alle ungdommer som vil inn i fiskeriene vil jeg si dette: Ikke gi opp, skriver Geir Magne Røys i dette leserbrevet i Kystmagasinet.

LESERBREV: – Jeg er bekymret for rekrutteringen til fiskeriene

Geir Magne Røys er alvorlig bekymret for at høye karakterkrav skal hindre ungdom å kunne bli fiskere. Den erfarne tillitsmannen fra Sogn og Fjordane kommer også med gode råd til ungdom som vil inn i næringen.

Publisert Sist oppdatert

Dette kunne vært skrevet med nennsom penn og med valg av ord og formuleringer som kunne vært mer politisk og sosialt korrekt, men fiskerinæringen er kjent for sin direkte talemåte, og det vil også prege det som nå må sies.

Fiske og fangst og naturbrukslinjen på videregående skole har inntil nyere dato vært fremtidshåpet og fremtidsmuligheten for ungdom som har falt utenfor eller ikke passet inn i det teoretiske skolesystemet.

Gjennom yrkesfaglinjen har disse ungdommene funnet sin plass og vist sine evner. De har fått tro på seg selv og på fremtiden.

Og viktigst av alt, de har blitt til de mange dyktige fiskerne, mannskap og redere, som vi i dag har.

Når kravet til karaktersnittet nå har blitt 4,4 på fiske og fangstlinjen vil disse ungdommene miste en viktig mulighet til å få kjenne på fremtidshåpet, til å finne sin plass i samfunnet og til å kunne bidra til fellesskapet.

Det er viktig for meg å påpeke at vi også trenge de teoretisk flinke ungdommene inn i næringa vår, men jeg er ikke bekymra for de for de klare seg og oppnår sine drømmer for framtida.

I dagens samfunn erkjenner vi at karakterer er et kriterium som brukes for å gi ungdom skole og studieplass, men samtidig må det erkjennes at enkelte deler av samfunnet og næringslivet også trenger de som har kjent på livets harde realiteter, som har den ekstra motivasjonen og driven for å arbeide, for å bidra samfunnet og for å skape.

Disse egenskapene gjenspeiles ikke alltid i karakterer. Ikke alle får fram potensialet sitt gjennom teoretisk opplæring. Fiskerinæringen er en av flere næringer som trenger disse ungdommene.

Fiskerinæringen står overfor store endringer og nye utfordringer og vi trenger alle, både praktisere og teoretikere. En løsning kan være å opprette flere studieplasser på naturbruk og fiske og fangst so vi ber myndighetene ta ansvar og gjøre det nå når presset har økt så mye ved disse linjene.

Til de ungdommene som nå ikke nådde opp med sitt karaktersnitt vil jeg sei, IKKJE mist motet, ring et rederi, kanskje du kjem deg utpå. men viktigst av alt IKKJE gje opp.

Vår næring har bruk for deg.

Geir Magne Røys, Sogn og Fjordane.