SATSER VIDERE: – Dette er ei villet satsning fra myndighetene, og torskeoppdrett skal satses på. Dette er bare starten på det som etter hvert skal bli ei stor distriktsnæring i Norge, konstaterer Falk Øverås hos Gadus Group til kritikken fra Naturvernforbundet.

Gadus Group: – Torskeoppdrett er bare starten på ei stor distriktsnæring

Falk Øverås hos Gadus Group går sterkt i møte med Naturvernforbundet, som i går gikk ut og krevde at selskapet tar opp all oppdrettstorsken de har i merd. – Torskeoppdrett skal bli ei stor distriktsnæring, svarer Gadus Group.

Publisert Sist oppdatert

Bakgrunnen for kravet fra Naturvernforbundet, er at Gadus Group skal ha hatt flere hendelser de siste ukene, der oppdrettstorsk har rømt fra merdene ved et anlegg i Volda, og ut i sjøen.

Les saken i Kystmagasinet her:

Venter på svar fra direktoratet

Nå får de svar fra Gadus Group, som vil avvente Fiskeridirektoratets kartlegging.

– Som følge av nevnte hendelse har vi satt i gang relevante prosedyrer og samarbeider nå videre med Fiskeridirektoratet om kartlegging og aktuelle tiltak. Nå venter vi på at de skal gjøre ferdig sine undersøkelser, sier samfunns- og myndighetskontakt Falk Øveraas i Gadus Group til Kystmagasinet.

Han vil ikke uttale seg nærmere om rømningen før direktoratet har gjort sine undersøkelser og kommet med sine konklusjoner.

– Når de er ferdige med sine undersøkelser, vil de bli publisert offentlig. Da kommer vi til å følge de påleggene vi eventuelt får fra direktoratet, og så tar vi det derfra.

Torskeoppdrett er framtiden

Øverås forsikrer samtidig at det ikke er aktuelt å ta opp torsken og fjerne anleggene. Tvert i mot.

– Vi har på ingen måte lagt ned prosjektet med oppdrettstorsk. Vi har søkt på flere lokaliteter og har over 65 ansatte. Dette er ei villet satsning fra myndighetene, og torskeoppdrett skal satses på. Dette er bare starten på det som etter hvert skal bli ei stor distriktsnæring i Norge, konstaterer han.

– Kun hatt en rømningshendelse

Om Naturvernforbundet sitt utspill, sier han følgende:

– Vi venter med å uttale oss til vi får svarene fra Fiskeridirektoratet. Det er for tidlig å begynne å spekulere før man har fått resultatene på bordet. Alle rømningshendelser blir lagt ut offentlig av direktoratet, og dette er den eneste vi har hatt. Hvor mye torsk som rømte, vil bli avdekket av undersøkelsene, avslutter han.