VIL HA DEN OPP: Naturvernforbundet krev no at all torsk som Gadus Group har i merdene i Volda og andre stader må takast opp av sjøen med ein gong.

Krever at Gadus Group fjerner all oppdrettstorsken sin øyeblikkelig

Etter flere alvorlige hendelser med rømming av torsk ved et oppdrettsanlegg i Volda krever nå Naturvernforbundet at all oppdrettstorsk fra Gadus Group AS tas opp av sjøen, og at framtidige utvidelser av næringa settes på vent.

Det melder Naturvernforbundet.

– Vi har gjennom pressa fått vite at Gadus Group AS / Sunnmøre Torsk AS sitt fiskeanlegg ved Alida i Volda har hatt 2 eller 3 tilfelle av hol i merdene dei siste par vekene, skriver de.

Vil ha opp all torsken

Naturvernforbundet krev no at all torsk som Gadus Group har i merdene i Volda og andre stader må takast opp av sjøen med ein gong, og at alle søknader om torsk i merd som ikkje er komen så langt at det er torsk i sjøen, må setjast på vent til ein har fått klårlagt, tatt stilling til og løyst problema som no har kome fram.

Påklaga i vinter

Konsesjonen ved Alida blei klaga på av Naturvernforbundet ved årsskiftet. Då det blei sett ut merder og fisk i påska, før klaga var handsama, sette Naturvernforbundet fram krav om oppsetjande verknad av denne klaga. Eit sentralt tema i klaga har vore at viss tam torsk rømmer og får høve til å blande seg med vill torsk, så har det ukjende konsekvensar for kysttorsken.

Føresetnadene stemmer ikkje

Gadus Group AS hevda i sine søknader at:

- torsken var ved avl ikkje lenger interessert i å bryte seg ut av merdene

- merdene var spesielt gode og sikre

- eit eminent internkontrollsystem ville hindre rømming

Det ser ut som desse føresetnadene ikkje stemmer.

Vi bit oss også merke i at den eminente internkontrollen ikkje var betre enn at lokale fiskarar oppdaga rømminga før verksemda sjølve visste noko.