TORSK: Stadig mer torsk blir tatt i fangstene.

Torsk dominerer i fangstene

Det er fremdeles langt lavere kvantum torsk enn på samme tid i fjor. Det melder Råfisklaget i sin ukentlige fisknytt.

Publisert Sist oppdatert

– De dagene været spilte på lag, var det stor fiskeriaktivitet og trangt om plassen på fiskefeltene, skriver Råfiskalget.

Samlet sett var Råfisklagets omsetning i uke åtte på 522 millioner kroner, der fersk fisk stod for 369 millioner kroner. 140 millioner kroner ble omsatt av fryst råstoff.

Torsken dominerer

Torsk fortsetter å dominere fangstene. Den siste uka ble det omsatt 9 675 tonn fersk torsk, som er nest høyest omsetning i år. Verdien lå på 310 millioner kroner.

Snurrevad stod for over halvparten (5110 tonn) av torskefangstene, mens garn følger med 2900 tonn. Line/autoline, jukse og trål stod for 850, 480 og 330 tonn torsk.

Vesterålen har tatt imot størst fangst av torsk med 2800 tonn, etterfulgt av Vest-Finnmark med 2200 tonn og Troms med 2180 tonn.

Nedgang for sei

Det var også levert 1800 tonn sei til en verdi av 25 millioner kroner, som er en nedgang med 300 tonn fra uka i forveien. Størsteparten, 1130 tonn, er levert i Lofoten, der 580 tonn ble tatt på garn og 540 tonn ble tatt med snurrevad.

Vesterålen og Vest-Finnmark tok imot 320 og 170 tonn sei.

Sist uke ble det også levert 564 tonn fersk hyse, til en verdi av 7,34 millioner kroner. 230 tonn ble levert i Øst-Finnmark, tatt på autoline/line, mens 168 tonn ble levert i Vesterålen.

Lavere snittpris for kongekrabbe

Det ble også levert 47 tonn kongekrabbe, til verdi av 13,2 millioner kroner. 168 fartøy deltok i det regulerte fisket, som tok samlet 40 tonn. Resterende ble tatt av 39 fartøy i uregulert fisket.

Snittprisen for A-kvalitet hannkrabbe, tatt i regulert fisket, var på 359 kroner per kilo. Dette er en nedgang i snittpris på 14 kroner fra uka før.