Fiskets gang uke 7

NEDGANG: Kraftig nedgang av leveransene fra trålflåten i vinter. Bildet viser MS «Sunderøy» som tilhører rederiet Prestfjord.

Omsetningen av fryst torsk og sei stuper

Det har vært en kraftig nedgang i omsetningen av fryst torsk og sei de siste ukene.

Det var totalt omsatt 1890 tonn fryst torsk til en verdi av 68 millioner kroner, samt 1150 tonn fryst sei til en verdi av 21 millioner kroner. Samlet sett var omsetningen for fryst råstoff på 107 millioner kroner.

Dette er ifølge Råfisklaget en nedgang fra uka før med 159 millioner kroner.

Kraftig nedgang

Landingene av fryst råstoff er kraftig redusert de siste ukene ifølge Råfisklaget. For torsk er det ned med 6200 tonn, mens for sei er det ned med 6700 tonn. Totalt siste uke ble det levert 4770 tonn. Av dette var det 2540 tonn torsk og 1590 tonn sei.

Trålerne dominerer

I alt var det ni trålere som leverte 1980 tonn torsk, 1500 tonn sei og 270 tonn hyse. Mens to garnbåter bidro med 330 tonn torsk, to autolinebåter leverte 110 tonn torsk og 50 tonn hyse, og to snurrevadbåter leverte 120 tonn torsk og 70 tonn sei.

Det var også levert 100 tonn snøkrabbe av en båt i Øst-Finnmark. Produktvekta i krabbeklør utgjorde nesten 60 tonn.

Samlet

Den samla omsetningen for Råfisklaget siste uke var på 539 millioner kroner. Kun 8 millioner kroner var fra utenlandske båter. Det er opp med 122 millioner kroner fra uke seks.

Fordelt mellom fersk og fryst råstoff var det omsatt for 128 millioner kroner på fryst og 343 millioner kroner på ferskt.