TILBAKE TIL STATEN: Austevoll fiskerihavn er en av havnene som fikk støtte i 2017.

Gir 328 mill. til tiltak i farvannene - tilbakefører fiskerihavnene til staten

Regjeringen vil videreføre tilrettelegginga for sjøtransporten gjennom utbedringer i farvannet, og gjør framlegg om å løyve 328 millioner kroner til større tiltak i farvannet.

Det melder regjeringen etter dagens offentliggjøring av neste års statsbudsjett.

Tilbakefører fiskerihavnene

Også fiskerihavnene skal tilbakeføres til staten. Slik lyder meldingen fra regjeringen:

Regjeringa er òg i gang med å ta over ansvaret for fiskerihamnene frå fylkeskommunane.

– Statleg ansvar for fiskerihamnene er viktig for å sikre utviklinga av marine næringar og fiskeriavhengige kystsamfunn. Vi ønsker å kunne realisere fiskerihamneprosjekt så raskt som mogeleg, men eit betydeleg arbeid med utgreiingar står att. Vi har allereie i 2022 auka løyvingane til planlegging av fleire fiskerihamnetiltak, og dette vil vi halde fram med i 2023, seier Skjæran.

Dialog med fylkeskommunene

Gjeninnføring av statleg ansvar for fiskerihamnene skjer i dialog med fylka, og det er semje mellom staten og fylkeskommunane om prinsippa for ei tilbakeføring av ansvaret for fiskerihamnene frå fylka til staten.