ÅRSMØTE i Norges Råfisklag ble avholdt sist uke.

Fiskere i sør kan bli medlem av Råfisklaget

Under årsmøtet til Norges Råfiskalg ble kravet om at fiskere må være bosatt i Råfiskalgets område for å bli medlem opphevet.

Det betyr at fiskere i hele Norge, og som leverer villfanget fisk, skalldyr og tare gjennom Råfisklaget, kan bli medlem. Som medlem kan man også velges som årsmøterepresentant eller styremedlem i Råfisklaget.

Dette skriver Råfisklaget på sine nettsider.

- Ved å oppheve den geografiske sperren viser vi en mer inkluderende holdning overfor fiskere som ikke bor i vårt område, men som fisker i nord og leverer fangsten sin gjennom Råfisklaget, sa Svein Ove Haugland, administrerende direktør i Norges Råfisklag.