SJØMATBEDRIFTENE, daglig leder Robert H. Eriksson. Foto fra Aqua-Nor i Trondheim i fjor.

Ber om at endringene trer i kraft nå

Regjeringen øker permitteringstiden fra 26 til 52 uker for fiskeindustrien. Sjømatbedriftene ber om at endringene trer i kraft nå. 

- Sjømatbedriftene har jobbet hardt og lenge med å få utvidet dagpengeperioden for de permitterte i fiskeindustrien, fra 26 til 52 uker innenfor en periode på 18-måneder. Det er en stor seier at vi endelig har fått med oss regjeringen til å utvide permitteringsperioden. Endringene vil bidra til å sikre inntekt til personer som har vært lenge permittert, og ikke minst skape økt forutsigbarhet for arbeidsgiverne.

Det skriver næringsorganisasjonen Sjømatbedriftene i en pressemelding.

Har lyttet til næringen

Sjømatbedriftenes administrerende direktør, Robert H. Eriksson, er svært fornøyd med at regjeringen omsider har lyttet til næringsorganisasjonene og LO, og nå gjør de etterlengtede grepene med å øke dagpengeperioden fra 26 til 52 uker.

- Dette har vi tatt opp og gjentatt på, inn og ut-pust, i en lengre periode. Det at regjeringen nå ser ut til å ha kommet til samme konklusjon som Sjømatbedriftene, og at de støtter opp om vårt forslag, er noe vi er svært glade for, men kommer ikke en dag for tidlig, sier administrerende direktør i Sjømatbedriftene Robert H. Eriksson.

Trer i kraft så raskt som mulig

Regjeringa vil i første omgang utvide dagpengeperioden for permitterte fra 26 til 52 uker og at dette trer i kraft så raskt som mulig.

- Fiskerinæringa er preget av naturlege svingninger med tilgang på fisk. Nå er vi inne i periode som er krevende for mange i fiskerinæringa, med lave kvoter for flere av de viktige fiskebestandene. Det betyr mindre råstoff for fiskeindustrien, og dermed øker sjanse for permitteringer. Endringene vil bety mye for de arbeiderne som ufrivillig blir uten jobb i lengre perioder, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss.

Robert H. Eriksson i Sjømatbedriftene forteller at han har mottatt flere henvendelser fra sine medlemmer med når endringen blir iverksatt.

- Regjeringen sier at dette skal tre i kraft så raskt som mulig. Dette blir for ullent. Vi er skuffet over at ikke det trer i kraft fra det tidspunkt endringen blir kommunisert ut. Alt tyder på at regjeringen har kommunisert ut saken før den er lagt frem for statsråd. Sjømatbedriftene forventer at endringen trår i kraft etter første statsråd som avholdes, understreker han.

Lønnsplikt etter 26 uker

Regjeringa vil komme med et høringsnotat som foreslår å innføre lønnsplikt etter 26 uker for bedrifter i fiskeindustrien, på same måte som permitteringsordninga for andre virksomheter. 

- Folk skal være sikret inntekt når de plutselig står uten jobb over tid. Reglene som gjelder i dag har slått negativt ut for ansatte i fiskeindustrien, noe regjeringa vil rette opp i. Nå har vi lyttet til industrien og vi foreslår derfor å styrke rettene til de tilsette, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.

Regjeringa vil gjøre disse endringene fordi det er særregler for bruk av permitteringer i fiskeindustrien. I dag har arbeidsgiverne ingen lønnsplikt, verken i starten av permitteringsperioden eller i slutten. Med mindre de blir hentet tilbake til bedriften, står de uten krav om lønn, og de har ikke rett til dagpenger, med mindre de blir oppsagt og kan søke ordinære dagpenger.

- Situasjonen er utfordrende, og i utgangspunktet mener vi det er ingen ting som tilsier at man skal øke lønnsplikten etter 26 uker for bedrifter i fiskeindustrien. Dette spørsmålet vil vi naturlig nok komme nærmere tilbake til når vi kjenner det konkrete forslaget fra regjeringen, sier Eriksson.