SELGES: Alta Fiskeriselskap selger «Jens Kristian». Fartøyet ble bygd i 2020.

Selger «Jens Kristian» etter to år

Alta Fiskeriselskap AS har lagt ut MS «Jens Kristian» til salg. Fiskebåten selges med eller uten fiskeritillatelser.

«Jens Kristian» ble bygget ved Stadyard AS i 2020 og har en lengde på 48 meter, og er rigget for snurrevad og not.

Fiskeritillatelser

Fartøyet har kvoter for fiske etter nvg-sild i alle områder, samt torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord.

Siste leverte fangster (12.-15.12.) var ca 29,5 tonn sei, ca 3,5 tonn torsk og 2,8 tonn hyse, som ble levert i Havøysund og Kamøyvær.

Doblet omsetning

I 2021 fisket rederiet for 52,2 millioner NOK, som var det dobbelte av omsetningen i 2020.

Rederiet har i tillegg til å fiske egne kvoter, også vært leiefartøy for rederiet Vidjenes AS i perioden september 2021 til utgangen av mai i år, i påvente av at «Julie Pauline» skulle ferdigstilles.

Fra minus til pluss

Ifølge årsregnskapet var driftsresultatet på 8,2 millioner NOK, og årsresultatet i fjor kom på 110 354 kroner, som er opp fra underskuddet på 2,4 millioner NOK fra året før.

Selskapet har en egenkapital på 146,8 millioner NOK, og en langsiktig gjeld på 220 millioner NOK. Egenkapitalandelen er på 38,1 prosent.

Selskapet hadde i regnskapsåret 24 årsverk.

Eierforhold

Rederiet eies av Sondre Holding (51 prosent), Majala (44 prosent) og Hegg eiendom og utvikling (5 prosent).

Sondre Holding AS eies igjen av Sondre Kristoffersen, mens selskapet Majala AS eies av Gøran Thomassen Majala. Hegg eiendom og utvikling AS eies av Andreas Hegg og Lone Synnøve Hegg.