GAMMEL TRAVER: "Vardberg" er en det norskeeide fartøyet som har fisket lengst utenfor Mauretania. Nå har det skiftet til omanske farvann.

Norske fartøyer på arabiske eventyr

Publisert Sist oppdatert

Mens nyhetene rundt det norsk-irsk eide fabrikkskipet har dreid seg om Fiskeridirektoratets rettsak mot rederiet Ocean Fresh Food AS for manglende rapportering av fangst som skipet tok ifra fire deleide fartøyer i en periode på tre år. Skipet som eies av Austevollingen Odd Karsten Østervold med 40 prosent og irske Atlantic Dawn Limited med 60 prosent har ble kjøpt i 2008. Det het da «American Freedom» og var eid av Atlantic Pelagic Seafood, LLC, som brukte skipet til foredling av blant annet makrell og sild.

Rederiet ble i høst dømt til å betale bot og inndragning for forholdet. Men boten og inndragningen var bare en brøkdel av hva aktor ba om, og Fiskeridirektoratet forventet. Dommen er nå anket.

Utenfor Mauretania i mange år

STORT FABRIKKSKIP: "Ocean Fresh" skal nå operere utenfor Oman.

Utenfor Mauretania har «Ocean Fresh» i hovedsak ligget vest av Nouakchott. Vedlikehold har blitt foretatt i Las Palmas.

Etter problemene med Fiskeridirektoratet har «Ocean Fresh» ligget flere måneder i Las Palmas, før det i for noen uker siden ankom den omanske havnebyen Duqm. Her ligger det nå på reden sammen med den irske pelagiske tråleren «Veronica I».

Avtale med Oman Fisheries Company

«Veronica I» ble bygget ved det spanske verftet Zamakona i 2003. Frem til 2017 seilte tråleren som britiske «Ocean Quest». Den har en lengde på 61,5 meter og er 13,2 meter bred og er bygget for å levere fangst nedkjølt i RSW-tanker.

IRSK TRÅLER: Irske Veronica skal forsyne Ocean Fresh med råstoff. Her fotografert mens den var britisk og het "Ocean Quest".

I mai inngikk Atlantic Dawn en avtale med det største fiskeriselskapet Oman Fisheries Company (OFC) om fiske i omanske havområder. Fartøyene til Atlantic Dawn skal fiske etter sardinella og annen liten pelagisk fisk. De har ifølge OFC en målsetting om å fiske og fryse inn 30 000 tonn årlig.

OFC var heleid av et statlig investeringsfond, inntil Gulf Japan Food Fund, et privat investeringsselskap med investeringer i mat og drikkevaresektoren, i mars kjøpte 31,4 prosent av OFC.

Flere norske fartøy tidligere

Allerede for to-tre år siden ble den 44 meter lange notbåten «Tatziazet II» solgt til Oman. Fartøyet ble bygget som norske «Fiskebas» i 1976. Nesten samtidig kom også tidligere norske “Rav” til Oman, da med navnet «Santiago» til Oman i 2020. Men “Rav» ble norsk igjen i september i fjor, og heter nå «Nybo». «Tatziazet II» har ligget uvirksom i snart ett års tid. Spørsmålet er om dette fartøyet også settes i drift igjen for å levere råstoff til «Ocean Fresh».

Skal være solgt

«Ocean Fresh» er ikke det eneste norske fartøyet som i høst har satt kursen for Oman. Ett annet fartøy som i mange år har trålet etter pelagisk fisk utenfor Mauritania ankom også for få uker siden.

Maritimt Management AS i Ålesund har I mange år operert fabrikktråleren «Vardberg» utenfor Mauretania. I høst ble Kystmagasinet fortalt at den var solgt. Denne tråleren har fisket lønnsomt for eierne i over femten år. Den er 77,3 meter lang og 14,2 meter bred, og den har en innfrysningskapasitet på 150 tonn i døgnet. Selv om fartøyet inntil nylig var norsk eid, har det vært flagget til Belize siden 2005.

Ex.Juvel fikk omansk flagg

Inntil skipet ble solgt var skipsverftseieren Noralf Matre og Sigurd Rekkedal eiere. «Vardberg» har nå omansk flagg. Det er fra før flere fabrikkskip som fisker for selskapet Oman Pelagic. Deriblant 99,5 meter lange «Jawhart al Wusta». Dette fartøyet var tidligere krilltråleren «Juvel». Den ble kjøpt av Aker Biomarine ASA etter at tråleren ble rammet av brann mens den lå i Montevideo i Uruguay.

Etter en omfattende ombygging og installasjon av en moderne fabrikk for pelagisk fabrikk ved Orskov Verft i Frederikshavn, gikk tråleren i fjor til Oman hvor den har fisket siden. «Jawhart al WustaW har sammen med to andre fabrikktrålere blitt operert med hjelp fra disse fartøyene sine tidligere islandske eiere.