KURSING: Deltakere var 1.- og 2.-årslærlinger i lærefagene Fiske og fangst og Sjømatproduksjon.

Fikk seg noen aha-opplevelser

- Jeg fikk meg egentlig flere «reality checks» i løpet av kurset, for jeg ble overrasket over hvor lite som faktisk skal til for å forringe kvaliteten på fisken betraktelig, sier lærling Simen Bjørn (19).

Han er førsteårslærling på pelagisk tråler hos rederiet Odd Lundberg AS, og deltok nylig på kurs om kvalitet og førstehåndshåntering av fisk.

Flere aha-opplevelser

Han fikk seg flere aha-opplevelser underveis i kurset. Til tross for at han naturlig nok hadde hørt mye av det som ble sagt tidligere, mener han det er noe helt annet å se og erfare ting i praksis.

- Kurset handlet om hvordan man håndterer fisken fra start til slutt. Helt fra vi tar den opp til vi leverer den fra oss, forteller han.

- Om vi kaster fisken for hardt, om den kommer i klem i garnet eller om vi sprengfyller rommet så tar fangsten skade. Det handler hele tiden på å vise varsomhet – det er tross alt mat vi holder på med, sier han videre.

Å bedre kvaliteten på fangsten

Det var Opplæringskontoret for fiskerifag i Troms som stod bak kurset i samarbeid med Norges Råfisklaget. Deltakere var første- og andre årslærlinger i fagene fiske- og fangst og sjømatproduksjon. Dette er ungdommer som har læretiden sin om bord på alt fra småkystbåter til snurrevad, ringnot, trålere og landanlegg.

RÅFISKLAGET: Arne Magne Andersen fra Norges Råfisklag instruerte lærlingene i hvordan de jobber for å bedre kvaliteten på fisken.

Jonette Braathen og Arne Magne Andersen fra Norges Råfisklag instruerte lærlingene i hvordan de jobber for å bedre kvaliteten på fisk, blant fiskere og mottak i Råfisklagets område.

Kunnskap og holdninger

Kurset lærlingene deltok på er utarbeidet for å gi fremtidens fiskere kunnskap og holdninger som kan bidra til at norsk sjømat kan konkurrere i det øverste sjiktet kvalitetsmessig.

Blant de tingene som lærlingene fikk mer innblikk i var fangstbehandling – som bløgging, sløying, kjøling og oppbevaring, rutiner om bord i båt, kvalitet videre i produksjon av fisk og skalldyr og fiskens fysiologi.

LYDHØRE lærlinger fikk lære om ulike temaer innen fangsthåndtering.

Vil komme til nytte

Simen vet med sikkerhet at kunnskapen vil komme godt til nytte i årene som kommer.

- Jeg har en ekstrem lidenskap for fiskeri, og jeg er overbevist om at det er dette jeg skal drive med framover. Den gledesrusen jeg kjenner når jeg er på havet og kan se utover horisonten, den kan rett og slett ikke beskrives. Jeg rett og slett elsker det. Da er det selvsagt viktig at jeg gjør en god jobb, slik at både fiskekjøperen og den som spiser maten er fornøyd, sier han.

Saken stod første gang på trykk på nettsiden til Opplæringskontoret for fiskerifag i Troms.