ANDENES

Nå kan ungdommer søke sommerjobb som fiskere

Regjeringen vil bidra til at ungdom mellom 12 og 25 år får muligheten til å ha sommerjobb som fiskere, og har nå bestemt at ungdomsfiskeordningen videreføres også i 2024.

- Både fiskerinæringen og kysten trenger unge flinke folk. Sommerjobb er for mange unge det første møtet med arbeidslivet, og erfaringene man tar med seg kan gjøre at man får øynene opp for mulighetene i fiskerinæringen. Ungdomsfiske er viktig for rekrutteringen og jeg er opptatt av å bidra til at flere ungdommer får prøve seg som fiskere, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (AP) i en pressemelding.

FISKERI- og havminister Marianne Sivertsen Næss

Kommunale ordninger

I tillegg til den ordinære ungdomsfiskeordningen finnes det egne kommunale ordninger som tilrettelegger for at ungdommer kan prøve seg som fiskere.

- Vi har fått tilbakemeldinger om at det hadde vært nyttig for ungdommene å kunne fiske på uregulerte fiskeslag som blir fanget i de vanlige fiskeriene langs kysten. Dette vil gi ungdommene enda flere bein å stå på når de skal ut og prøve seg. De tilbakemeldingene har vi lyttet til, sier Sivertsen Næss.

Gjelder også uregulerte arter

Noen av kommunene som arrangerer ungdomsfiske har meldt at det er utfordrende at forskriften om ungdomsfiske kun gjelder fiske på adgangsregulerte arter. Det betyr at de ikke kan fiske på for eksempel taskekrabbe og breiflabb. Dette endrer Nærings- og fiskeridepartementet, og forskriften justeres til også å gjelde uregulerte arter. Ut over dette videreføres ordningen som før.

Gjelder hele landet

Ordningen med ungdomsfiske gir ungdom mellom 12 og 25 år mulighet til å drive fiske i sommerferien, og de kan omsette fangst inntil 50 000 kroner, men de må første registrere seg hos Fiskeridirektoratet.

Departementet opplyser at ordningen gjelder for hele landet i perioden fra og med 17. juni til og med 16. august i år, og omfatter også uregulerte fiskeslag som blir fanget i de vanlige fiskeriene langs kysten.