REKORD: «Christian I Grotinum» landet over 3 500 tonn kolmule i forrige uke. Dette er største kvantum landet i Norge av pelagisk fisk, melder Sildesalgslaget.

Tidenes rekordfangst for «Christian I Grotinum» - ellers dårlig på både tobis og kolmule

Det melder Norges Sildesalgslag i sin ukesrapport.

Publisert Sist oppdatert

Det har vært en laber uke på tobis og kolmule. Mange kolmuletrålere har nå avsluttet sesongen.

Rekord for «Christian I Grotinum»

Det skriver Sildesalgslaget.

– Som ventet fikk vi en kolmule uke med et beskjedent kvantum, med 12 000 tonn i journalen. Kvantumet fordeler seg med tre fangster fra norske båter fra færøy-sonen, fire båter som har fisket langs «Kanten» i norsk sone.I tillegg har to færøyske båter bidratt med 5 400 tonn.

Av disse har båten «Christian I Grotinum» landet over 3 500 tonn.

– Dette er største kvantum landet i Norge av pelagisk fisk, bekrefter kommunikasjonssjef Roar Bjånesøy hos Sildesalgslaget overfor Kystmagasinet.

Fra båtene som har fisket i Nordsjøen så har de også fisket knappe 200 tonn øyepål og 150 tonn strømsild.

Forventer fortsatt lite kolmule

I kommende uker så forventes det beskjedne kvantum med kolmule. Båtene fra kolmuletrål gruppen har avsluttet fiske for denne sesongen, og fra båtene som fisker i Nordsjøen er det ytterst få i dette fiske. Dersom fisket i færøy-sonen fortsatt blir godt kan det komme færøyske båter også til Norge.

– Atter en uke med skuffende kvantum på tobis. Fra tre båter har vi bare 1 700 tonn innmeldt. Av dette kvantum har den danske båten «Themis» fisket 1 350 tonn fra dansk sektor i Nordsjøen.

Hoveddelen av den norske tobisflåten har lagt i land i uken grunnet det labre fiske og kuling i helgen.

Kan bli flere på tobisfisket

Flere båter har nå tatt løs mot tobisbankene, så vi krysser fingre for et sprekere fiskeri.

– Siden det ble så slakt fiskeri på tobisen så har et par båter fisket nordsjøsild. Og fra to båter har vi vel 1 100 tonn. Båtene melder om at silda står spredt og begge fangstene er tatt med trål.

Fangstene er tatt i området rundt Alle-banken, tett sør av N 60⁰. Silda har både vært liten og veldig mager, og er ikke egnet til konsum.

– Vi ser på de første fettanalysene at det har vært en kald vår med lite åte, der det måles veldig lavt fettinnhold. Dette i motsetning til i fjor i mai der silda var uvanlig fet og full av åte. Rett nok var den fangste lenger sør i området vest av Egersund, melder laget.