'Asbjørn Selsbane' har på det meste fisket cirka 600 tonn rødåte på en sesong.
"Asbjørn Selsbane" har på det meste fisket cirka 600 tonn rødåte på en sesong.

Fangsten i omstridt fiskeri kan økes 10 til 15 ganger

Ett av kystens mest omstridte fiskerier får tommelen opp av Havforskningen for en økning i fangst på ti til femten ganger det kvantum som fiskes nå.

Publisert Sist oppdatert

Vurdering av om det er forsvarlig å tildele et større kvantum mellom grunnlinjene og fjordlinjene.

'Arnøytind' er fartøyet som har deltatt flest år i rødåtefisket.
"Arnøytind" er fartøyet som har deltatt flest år i rødåtefisket.

Mange fiskere har i ulike sammenhenger uttalt seg svært skeptisk til rødåtefisket som de mener reduserer tilgangen på mat til viktige fiskeslag. Svaret fra Havforskningsinstituttet vil kanskje overraske mange. Dette er konklusjonene:

Havforskningsinstituttet anser at et fiske av 10 000 tonn raudåte mellom 1000 meter dybdekote og grunnlinjene, basert på dagens fiskeri, ikke kan forventes å ha vesentlig negativ innvirkning på fiskebestandene, på rødåtepopulasjonen, eller på mattilgangen til rødåtespisende fisk. Havforskningsinstituttet anbefaler at rødåtefiskeriet fortsatt må overvåkes, og at mengden kysttorsk i innblandingen må dokumenteres.

15 000 tonn blir anbefalt

Havforskningsinstituttet anbefaler fortsatt nøye overvåkning av fisket etter rødåte.
Havforskningsinstituttet anbefaler fortsatt nøye overvåkning av fisket etter rødåte.

Havforskningsinstituttet anser at et fiske av 15 000 tonn rødåte mellom 1000 meter dybdekote og grunnlinjene, basert på dagens fiskeri, ikke vil ha vesentlig negativ innvirkning på fiskebestandene eller på rødåtepopulasjonen.

Havforskningsinstituttet anbefaler ingen ytterligere reguleringstiltak, men understreker betydningen av feltskifteordningen, at raudåtefiskeriet fortsatt må overvåkes, og at mengden kysttorsk i innblandingen må dokumenteres.

De forespurte endringene i kvote tilsvarer omtrent 10 og 15 ganger økning i fangst sammenlignet med dagens fangst på rundt 1000 tonn årlig. Implementeringen av økt kvote bør foregå gradvis for å studere hvordan fangstmønster og innblanding utvikler seg med økning i de årlige fangstene.

Fiskeriet må overvåkes

Havforskningsinstituttet skriver i sin vurdering at det er forsvarlig å tildele et større kvantum mellom grunnlinjene og fjordlinjene, men at rødåtefiskeriet fortsatt må overvåkes, og at en er spesielt oppmerksom på små lokale bestander, og sårbare bestander.

ARTIKKEL FORTSETTER UNDER TABELL

Tabell

Videre anbefaler i instituttet at mengden kysttorsk i innblandingen også må dokumenteres for dette området.

Kort forfalt vil dette bety at aktiviteten i fisket etter rødåte kan økes med ti til femten ganger. Til nå har det bare deltatt to fartøyer hvert år.