NYE "Eilifson" til Båragutt Havfiske AS.

Velger dansk leverandør av fabrikk

Båragutt Havfiske AS velger dansk Carsoe som leverandør av ny fabrikk om bord på nye «Eilifson».

Publisert

- Vi valgte Carsoe som vår fabrikkleverandør på grunn av fabrikkdesignen med effektiv logistikk og høy kapasitet i rekefabrikken, sier leder av Båragutt Havfiske, Arvid Hansen, i en felles pressemelding fra rederi og Carsoe.

- Vi oppfatter Carsoe som en seriøs og kvalitetsbevist aktør. Selv om det er et stort selskap, og vår fabrikk ikke er blant de største de leverer, føler vi at vi får fullt fokus og oppmerksomhet, sier Hansen.

Kombifabrikk

Carsoe står bak design, bygg og installasjon av kombifabrikken på fartøyet. Fabrikken om bord har flere prosesseringsalternativer for mannskapet.

- Dette er et flott eksempel på vår ekspertise innen sjømatprosessering. Kombinert-fabrikken om bord på «Eilifson» er designet for flere prosesseringsalternativer, alle sentrert rundt automatisering, forklarer salgsansvarlig i Carsoe, Trond Bjørnøy.

Sikrer arbeidsflyten om bord

Fabrikken er designet for å sikre maksimal prosesseringskapasitet for både reker og fisk, og layouten er utviklet for å sikre at arbeidsflyten om bord og prosesseringskravene er inkludert i den endelige fabrikken.

Den bygges som en effektiv H/G hvitfisk-prosesseringslinje med en kapasitet på 40 tonn om dagen. Den inkluderer hodekapping, sløying, utbløding og art- og vektsortering, samt effektiv innfrysing i fire automatiserte V16 vertikale platefrysere.

Komplett rekelinje

Fisken bearbeide før de fryste blokkene blir sendt til lasterommet. I tillegg er det en komplett rekeprosesseringslinje med sortering, koking og IQF-frysing. Det opplyser Carsoe i pressemeldingen.

- Vi sikter etter å ha en fabrikk som leverer fra dag en, med lite nedetid og problemfri drift. Vi er betrygget av at det gjøres omfattende testing av utstyr og løsninger før montering, samt at det er lagt opp til betydelig support rundt igangkjøring på de forskjellige fiskeriene, sier rederen.

Koker tre størrelser

Når det gjelder rekelinjen er det en kokelinje med kapasitet på 15 tonn om dagen. Linjen inkluderer automatisk sortering, effektiv og kontinuerlig koking i to Connie-kokere, etterfulgt av en dobbel IQF frysetunnel.

De frosne produktene pakkes i fem kilos kartonger før de går til lasterommet.

- Vi er veldig glade for å kunne koke tre forskjellige størrelser av reker samtidig, på det begrensede arealet som er i vår fabrikk. Reker, både for konsum og industri, er vigtig for fartøyet. I tillegg til en god hvitfisk/rødfisk-fabrikk, vil vi få en rekefabrikk i norsk toppklasse, konkluderer Hansen.

Base i Tromsø

Båragutt Havfiske AS er et familierederi med base i Tromsø. Selskapet eies av to brødre som fører familievirksomheten videre. Det nye fartøyet vil bli døpt «Eilifson» til ære for deres far.

Fartøyet som er 50,45 meter langt og 13 meter bredt, vil ha et mannskap på 18 om bord, og er designet for både trål og snurrevad.