MENER DET ER LAV RISIKO: – Fra et våpen- og ammunisjonsteknisk ståsted er ikke torpedoer og ammunisjon et hinder for å heve U-864, uttaler pensjonert orlogskaptein Rune Birger Nilsen til Kystmagasinet.

– U-864 kan heves med akseptabel risiko, men ekspertutvalget ser spøkelser

Det uttaler en privat gruppe av tidligere forsvarsansatte, som mener at utvalget overvurderer risikoen ved heving av ubåten, som også inneholder torpedoer og store mengder ammunisjon.

Publisert Sist oppdatert

U-864 har siden den ble funnet i 2003 utgjort en stor miljøtrussel for Vestlandet, og ikke minst Fedje kommune, som nærmeste nabo. 67 tonn metallisk kvikksølv er fordelt på to store vrakdeler og nærliggende sediment. Den tyske ubåten ligger på omtrent 150 meters dyp og sjøbunnen rundt er sterkt forurenset av metallisk kvikksølv, opplyser Havforskningsinstituttet.

– Torpedoer og ammunisjon ikke til hinder

Nå skal det konkluderes. Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) oppnevnte et ekspertutvalg i 2020, og basert på ekspertutvalgets rapport ble det lagt ut en høring, som ble lukket 27. januar 2023. Nå har en privat gruppe av tidligere forsvarsansatte gjort sine egne vurderinger av utfordringene ved å heve ubåten.a

– Fra et våpen- og ammunisjonsteknisk ståsted er ikke torpedoer og ammunisjon et hinder for å heve U-864. Det er trygt å håndtere, dersom det utføres etter godkjente prosedyrer, og av Forsvarets EOD (Explosive Ordnance Disposal)-team fra Minedykkerkommandoen, sier pensjonert orlogskaptein Rune Birger Nilsen til Kystmagasinet.

– Uakseptabel risiko for mannskapene

Det statlige ekspertutvalget har vurdert våpenlasten om bord slik:

«Når det gjelder kortsiktig miljørisiko, samt operasjonell risiko under gjennomføring, er det for alternativet med heving av vrak med last utvalgets vurdering at risiko tidligere har vært undervurdert. Dette er spesielt knyttet til risiko ved håndtering av torpedoer og annen ammunisjon. Slik utvalget vurderer denne risikoen i dag, vil både kortsiktig miljørisiko og operasjonell risiko for mannskaper på overflatefartøy derfor være forhøyet i dette alternativet og da være på et uakseptabelt nivå. Det er utvalgets oppfatning at vurderingen vedrørende ammunisjon peker på betydelig risiko ved alternativet heving av vrak og last».

Pensjonert orlogskaptein Rune Birger Nilsen.

– Består av den ypperste kompetanse

Nilsen er ikke enig, og har på privat initiativ satt sammen en faggruppe bestående av seks personer. De har gitt sine høringsinnspill på den praktiske håndteringen av vågen og ammunisjon.

– Faggruppen består av den ypperste praktiske ammunisjonskompetanse innen torpedoteknikk, artilleri, håndvåpen ubåtkonstruksjoner, sier Nilsen.

Det er alltid en viss kalkulert fare ved å håndtere ammunisjon, da denne er laget for å frigi en voldsom mengde energi dersom den virker som tiltenkt.

– Forsvarets personell utfører gjennomsnittlig 400 skarpe eksplosivryddeoppdrag i Norge per år, både på land og til vanns. I 2014 hevet de 42 tyske torpedoer fra 55 meters dyp i Gandsfjorden, fremholder han.

– Heving er det aller beste

Nå ønsker han å fremholde at våpenlasten i ubåten ikke står i veien for hverken å heve den, eller å tømme den for sin giftige nyttelast, tvert i mot.

– Som faggruppe støtter vi ikke ekspertutvalgets anbefaling om en «trinnvis prosess og tilnærming», med stor fare for giftdeponi på havbunnen. Som faggruppe setter vi målsettingen om en «fullverdig arbeidsprosess» høyest, der mest mulig kvikksølv fjernes fra vrakdelene og nærliggende sedimenter. Torpedoer og annen ammunisjon står ikke i veien for arbeidet på sjøbunnen eller heving av vrakdelene. Tvert i mot, heving letter arbeidsprosessene og er å foretrekke, avslutter han.

De som deltar i gruppen, og deres kvalifikasjoner i følge høringsnotatet, som du kan lese her:

Orlogskaptein Rune Birger Nilsen, norsk lov, EU- direktiver og forordninger, vannmiljø og artillerifag

Børsemaker Geir Kvale: Håndvåpen

Kapteinløytnant Håvard Hovdet: Torpedo teknisk/historikk

Orlogskaptein Tor Egil Hansen: Ammunisjon

Orlogskaptein (P) Eddy Lindholm: Ammunisjon

Ingeniør Wolfgang Lauenstein: U-864 teknisk/historikk

Kystmagasinet følger saken.