Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.
Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

Vil ha aktsomhet – ikke forbud

Fiskeridirektoratet har vurdert hvordan fiske, havvind og havbruk kan leve side om side.

Publisert Sist oppdatert

Konklusjonene kommer nå i rapporten Utredning sikkerhetsaspekter mellom havvind, fiskeri og havbruk til havs.

- Vi har gjort en utredning der vi vektlegger sikkerhetsaspektene, med spesielt fokus på hvor store avstander fiskeri og havbruk til havs bør ha til havvindområder, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen i en pressemelding.

Avstand

Rapport fra Safetec ble levert til Fiskeridirektoratet 20. desember 2023. Istedenfor å stenge av store arealer for fiskeri, anbefales det å opprette «aktsomhetsområder eller sikkerhetssoner rundt havvindkraftanlegg og turbiner, som tar hensyn til lokasjonsspesifikke forhold». Det er en økende interesse for de norske havområdene. Nye næringer som havbruk til havs og havvind ønsker å etablere seg i havområder som tidligere har vært dominert av fiskeri, skipsfart og petroleum.

Overvåking

 Direktoratet har hentet inn kunnskap for å vurdere sameksistens. Funnene indikerer at nødvendige sikkerhetsavstander varierer mye, og er avhengig av mange forskjellige faktorer.

- Disse områdene vil synliggjøre arealer med mulige farer, hvor fiskerne bør være aktsomme eller ikke skal ferdes eller fiske, sier Bakke-Jensen.

Flere andre risikoreduserende tiltak som vil øke sikkerheten ved fiskeri i nærheten av havvind, er for eksempel havovervåking, tilrettelagt anleggsdesign og informasjonsdeling.