ER PÅ SAKEN: Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran sier at han følger utviklingen i saken med tillitskrisen mellom Fiskeridirektoratet og fiskerinæringen nøye. Men han vil ikke sette i gang noen ekstern granskning.
ER PÅ SAKEN: Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran sier at han følger utviklingen i saken med tillitskrisen mellom Fiskeridirektoratet og fiskerinæringen nøye. Men han vil ikke sette i gang noen ekstern granskning.

Varslersakene i Fiskeridirektoratet: – Jeg følger nøye med på utviklingen i saken

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) sier til Kystmagasinet at han har tiltro til at Fiskeridirektoratet i samarbeid med næringen skal klare å løse varslersakene som har kommet mot navngitte inspektører i direktoratet.

Publisert Sist oppdatert

Som Kystmagasinet kunne melde i romjulen, sendte 15 notfiskebåter et kollektivt varsel mot en navngitt fiskeriinspektør i Fiskeridirektoratet. For en uke siden kom det frem at det har vært flere varsler, mot navngitte inspektører de siste årene. Blant annet fra selskapet Arctic Harvest AS, som i dag er konkurs.

Les mer her: Kystfiskarlagets leder om kontrollregimet som er innført: – Mot dårer kjemper selv gudene forgjeves

Les mer her: Fiskeridirektøren: Ta ned piratflagget og heis det norske flagget i stedet

Fiskerne har heist piratflagget

Felles for alle varslene er påstander fra klagerne om at de føler seg utsatt for maktmisbruk, pålegg uten hjemmel i lovverket og dårlig oppførsel fra de to inspektørene som er navngitte. For notfiskerne sin del, føler de heller ikke at varselet de sendte, har blitt tatt på alvor hverken av direktoratet, eller av Norges Fiskarlag, som de sendte sitt varsel til.

I en nasjonal og kollektiv protest mot Fiskeridirektoratet og stadig strengere regler for sporing og rapportering av båt og fangst, har mange kystfiskere valgt å heise det sorte piratflagget i masta. En av dem, var lederen i Norges Kystfiskarlag, Tom-Vegar Kiil.

Les mer her: Om Fiskeridirektoratets inspektører: – Vi registrerer også en utstrakt spaning

– Grov og usann påstand

Fiskeridirektør Frank Bakke Jensen fremholdt i en kronikk i Kystmagasinet for et par uker siden, at han opplever debatten og kystfiskernes handlemåte som lite konstruktiv:

– I sin nyttårshilsen beskylder Kiil oss for å fare med løgn: «Så min nyttårshilsen til Fiskeridirektoratet må bli: En løgn blir aldri en sannhet uansett kor ofte den blir repetert». Løgnen blir sagt å være at Fiskeridirektoratet beskylder kystfiskerne kollektivt for å stå for all kriminalitet i norsk fiskerinæring.

Dette er en særdeles grov og usann påstand. Vi har aldri beskyldt en samlet næring for å være kriminelle. Retorikken som Kiil og en del andre i fiskerinæringen har lagt seg til, spesielt i sosiale medier, bidrar til å bygge stadig større mur mellom næring og forvaltning. Debattklimaet er preget av grove udokumenterte påstander, og kronikken til Kiil er et godt eksempel på akkurat det, skrev han blant annet.

Følger nøye med på utviklingen

Kystmagasinet har spurt fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran om hans synspunkter på tillitskrisen som i dag er i full blomst mellom næring og direktorat. Her er svarene hans:

– Har fiskeriministeren foretatt noen politiske grep for å komme til bunns i disse sakene? Eller planlegger han å foreta seg noe i den forbindelse?

– Jeg følger nøye med på utviklingen i denne saken, og har tiltro til at Fiskeridirektoratet kan løse dette sammen med næringa. Det er Fiskeridirektoratet som håndterer varslene, er hans svar.

– Har opprettet egen klagesaksenhet

Skjæran har full tiltro til at Fiskeridirektoratet er rustet til å løse denne tillitskrisen, og gjøre jobben sin som kontrollinstans, i samarbeid med fiskerinæringen selv.

– Kan det være aktuelt å nedsette et eksternt utvalg/tilsyn a la noe det ble gjort i Mattilsynet for noen år siden? For å granske varslene og evt se på rutiner/praksiser, og foreslå tiltak om nødvendig?

– Fiskeridirektoratet har vært gjennom en omorganiseringsprosess blant annet for å sikre likebehandling i saksbehandlingen, og det er opprettet en egen klagesaksenhet i direktoratet. Jeg mener dette er gode grep som skal sikre at Fiskeridirektoratet utfører sin forvaltningsrolle rolle på en god måte, avslutter statsråden.