En av båtene til Fiskeridirektoratets sjøtjenese på inspeksjon. Foto Vegard Oen Hatten, Fiskeridirektoratet
En av båtene til Fiskeridirektoratets sjøtjenese på inspeksjon. Foto Vegard Oen Hatten, Fiskeridirektoratet

Tøffe bøter for feil ved krabbe- og hummerteiner

Kystmagasinet har gått gjennom en del forelegg gitt til fiskere som har fisket etter hummer eller krabbe utenfor Bergen. Foreleggene er i første rekke gitt fordi teinene har for små rømningshull og at feste av hovedåpning mangler råtnetråd. Slike mangler kan raskt gi en bot på mange tusen kroner.

Publisert

Mandag 11. oktober i fjor fisket en fritidsfisker med fem teiner i Trollsøy fredningsområde i Austevoll. Marine fredningsområder reguleres av Havressursloven og forskrift om fredningsområder for hummer. I disse områdene er det forbudt å fiske med andre redskaper enn håndsnøre, fiskestang, juksa, dorg eller snurpenot.

Resultatet for fisket i fredningsområdet ble en bot på 10.000 kroner, subsidiært 20 dager fengsel.

6000 kroner for en teine

I begynnelsen av desember i fjor, fisket en kvinne med en teine ved Lyngholmen vest for Askøy. Kontroll viste at fluktåpningen i teinen var mindre enn 80 millimeter. Denne overtredelsen ble belønnet med en bot til statskassen på kroner 6000, eller hvis boten ikke betales eller lar seg inndrive, med en straff av fengsel i 12 dager.

Kravet i Havressursloven og forskrift om utøvelse av fiske i sjøen er at det, for kyststrekningen fra grensen mot Sverige til og med Tysfjord kommune i Nordland, skal være en sirkelformet åpning på hver side med en diameter på minst 80 millimeter.

Forskjell i bøter for samme lovbrudd

Samme lov og forskrift ble brutt av en annen fisker, som 2. desember i fjor fisket med to teiner uten at det var innmontert rømningshull med råtnetråd. Bruk av disse to teinene kostet fiskeren en bot på 4000 kroner, eller om boten ikke lar seg inndrive, fengsel i åtte dager.

Hvorfor en fisker fikk en bot på 4000 for to teiner mens den nevnte kvinnen fikk en bot på 8000 kroner for en teine, fremgår ikke av siktelsene Kystmagasinet har fått kopi av.

En hummerteine ga bot på 6000 kroner

Det er ikke bare teiner som brukes til krabbefiske som skal ha rømningsåpninger. Det skal også hummerteiner ha dette. En fisker hadde 3. desember en teine i sjøen ved Søvikneset i Bjørnafjorden. Rømningsåpningene, som i hummerteiner smal være minst 60 millimeter, var ikke store nok. Teinen var også uten godkjent rømmingshull med råtnetråd. Dette kostet fiskeren 6000 kroner i bot, eventuelt 12 dager i fengsel. Om ikke boten ble vedtatt og saken havnet i retten, ville det bli lagt ned påstand om bot på 7200 kroner pluss saksomkostninger.

Krabbene kan bli dyre om ikke teinene er i henhold til kravene til rømningsåpninger og råtnetråd. Foto Terje Engø
Krabbene kan bli dyre om ikke teinene er i henhold til kravene til rømningsåpninger og råtnetråd. Foto Terje Engø

21. september i fjor ble en fisker tatt da han fisket med fire teiner i Korsfjorden i Øygarden kommune. Fluktåpningen i teinene var mindre enn 80 millimeter. En av teiene var også uten innmontert rømningshull med råtnetråd. Resultatet ble en på 8000 kroner, eventuelt 16 dagers fengsel.

Hummer i bur ga høy bot

Under kontrollen som ble gjennomført i området ble det også oppdaget at en fisker oppbevarte ni levende hummere i et hummerbur i Austre Vinnesvåg i Austevoll. Oppbevares hummer i desember, skal dette være meldt inn til Fiskeridirektoratet. For denne «forglemmelsen» ble fiskeren ilagt en bot på 10 000 kroner.

10 000 ble også boten til fisker som i juni i fjor fisket med seks teiner i Rongosen i Øygarden. Det ble et kostbart fiskeri da inspektørene til Fiskeridirektoratet kunne fastslå at han fisket med seks teiner, hvor fluktåpninger hadde mindre diameter enn 80 millimeter.