Årsregnskap

TELEKOMMUNIKASJON: IEC Telecom med stand under Lofotfishing sist vinter.

Nedgang på 23,5 prosent for IEC Telecom

OSLO: Tross svakere omsetning for IEC Telecom Norway i fjor ga det et overskudd på 0,49 millioner NOK.

Selskapet er distributør av telekommunikasjonsutstyr i det maritime markedet, og har siden 2005 blitt en sterk aktør i markedet.

Nedgang på 23,5 prosent

I dag er de en av markedets ledende distributører av satellittkommunikasjon, og har samarbeid med lokale forhandlere i hele Norge som installerer kommunikasjonspakker med blant annet VSAT, Iridium Certus og 4G.

I fjor omsatte de for 26,8 millioner NOK, som er 6,3 millioner NOK svakere enn året før. Det tilsvarer en nedgang på 23,5 prosent.

Utbytte til eierne

Driftsresultatet kom på 0,84 millioner, mens årsresultatet endte på 0,49 millioner NOK, som er 810 000 NOK lavere enn i 2020.

Selskapet eies av IEC Telecom (60 prosent), Alf Stian Mauritz gjennom selskapet ESTATEX AS (34 prosent) og Therese Mauritz (6 prosent). Det ble utbetalt utbytte på 0,4 millioner NOK til eierne i 2021, mens 90 000 NOK ble overført til egenkapital, som utgjorde ved årsslutt 0,94 millioner NOK.