ADVARER: – Usikkerheten brer om seg blant oss stolte kystfolk. Vi som alltid har vært fylt av virkelyst. Neste skatteobjekt ute er nok fiskerne. Det har Arbeiderpartiets Helga Pedersen allerede varslet, advarer Steinar Bastesen.

– Alle kystfolk som stemte Senterpartiet ved forrige valg, er snytt!

– Slikt har vi sett før langs kysten. I århundrer var det kirkeskatten som skulle kreves inn. Skattefuten, lensmannen og øvrigheta visste å ta sin skjerv, skriver Steinar Bastesen i dette leserinnlegget.

Vedum kledde på seg beksmestøvlan og sydvesten, og ga seg ut for å være kystens mann. Slik fikk han velgere i bøtter og spann. Nå får de betale tilbake i form av ekstreme skatter som kan finansiere jordbruksoppgjør og statlig kjøpt skog i Trøndelag. Tilbake står kystfolket med armoden. Det er på tide at kysten tar til motmæle mot Senterpartiets sentralisering!

Han smilte med storbondens glis der han sto på talerstolen og varslet innføring av grunnrenteskatt på havbruket. En skatt han gikk til valg på at skulle forbli skrotet. 40 % ekstra skatt for å drive næringsvirksomhet langs kysten. 62 % medregnet selskapsskatten. Godt over 80 % medregnet den økte verdifastsettelsen av havbrukstillatelser, utbytteskatten og formuesskatten finansministeren fra Hedemarken har brukt det siste året på å få på plass.

Slikt har vi sett før langs kysten. I århundrer var det kirkeskatten som skulle kreves inn. Skattefuten, lensmannen og øvrigheta visste å ta sin skjerv. Kystfolket bet det i seg, men dro like fullt ut for å fiske. I storm som i stilla møtte de sin skjebne.

Neste skatteobjekt ute er nok fiskerne. Det har Arbeiderpartiets Helga Pedersen allerede varslet

Steinar Bastesen, tidligere stortingsrepresentant og kvalfanger

Neste skatteobjekt ute er nok fiskerne. Det har Arbeiderpartiets Helga Pedersen allerede varslet. Da blir det enda mer kystpenger som kan brukes til jordbruksoppgjør. For ikke å snakke om alle pengene hain stat trenger for å slå seg på brystet.

Resultatet av Kornbondepartiets politikk ser vi allerede. Nesten 30 milliarder kroner som skulle gått til bygging av arbeidsplasser og virksomhet langs kysten er skrotet eller utsatt. Usikkerheten brer om seg blant oss stolte kystfolk. Vi som alltid har vært fylt av virkelyst. Fiskerne uroes over at dem skal bli de neste. Hvem tørr satse på ny virksomhet. Bjørnar Skjæran prater om at det på hans post skal bygges og investeres, men hvem er så rape tuillat at de tørr sette penger i noe på deres post? Lykkes du vet du hva takken kan bli. En skattlegging ingen i hovedstaden utsettes for. For det er ikke grunnrenteskatt på eiendomsspekulasjon og finansakrobatikk. Slike skatter skal forbeholdes kystens folk.

Alle kystfolk som stemte Senterpartiet ved forrige valg, er ikke bare lurt. De er snytt!

Steinar Bastesen, tidligere stortingsrepresentant og kvalfanger

For overlever du brottsjø og stormkast og høyrisikable investeringer. Da kommer skattefuten og skal ha sitt. Pengene du skulle brukt på nytt slakteri, kai eller til bygging av båter.

Nå viser bondehæren fra Hedemark, Jæren og Innherred seg frem som sitt sanne ansikt. Det er sentralisering som er deres oppdrag. Ikke bygging av kysten. Alle kystfolk som stemte Senterpartiet ved forrige valg, er ikke bare lurt. De er snytt!

Det er på tide at vi tar til motmæle.