LIVBØYE: Er dette verdens mest moderne livbøye. Effektiv i redningsaksjoner er den uansett.

Ny måte å tenke sjøsikkerhet på

Fjernstyrte livbøyer er fremtiden innen livredning, og er en ny måte å tenke sjøsikkerhet på.

Tradisjonelt sett er en livbøye et ringformet flytelegeme, som skal kastes ut til personer som har falt over bord fra en båt eller falt på sjøen fra land.

Alle fartøy skal være utstyrt med livbøye (Forskrift om redningsredskaper på skip), og livbøyen skal være utstyrt med redningsline på minst 30 meter, selvtennende røyksignal og selvtennende bøyelys.

På kaier, badeplasser og ved sjøen er det plassert ut enkle livbøyer. Krav om livbøyer med lys og røyksignal gjelder ikke på disse stedene.

Moderne livbøye

Noras Performance i Portugal har utviklet en ny og moderne type livbøyer, som fjernstyres med joystick fra land eller skip. Dette er kanskje verdens mest avanserte livbøye.

Livbøyen kalles U SAFE, og ved hjelp av moderne teknologi tilbyr bøyen en unik responstid i de første avgjørende sekundene i en redningsaksjon.

Den kan droppes fra hvor som helst inntil 30 meters høyde, og nå helt frem til personen som trenger hjelp. Med en rekkevidde på 300-500 meter, vel og merke med siktlinje, toppfart på 15 km/t og driftstid på 30 minutter gjør at man nå kan tenke nytt med tanke på redningsaksjoner.

SIKTLINJE: Livbøyen fungerer i rufsete vær, og der siktlinjen er tilstede.

Tilgjengelig for alle

Selv om det i utgangspunktet er et produkt for proffmarkedet, er livbøyen tilgjengelig for alle.

– Den benyttes i dag av aktører innen blant annet oppdrett, offshore, servicebåter, fergeselskap, SAR og havforskning, og en gjentagende tilbakemelding er at dette er et svært godt og innovativt tiltak for økt beredskap og sjøsikkerhet, forteller Espen Riis Jahren i InnovaSea AS, som er distributør av bøyen i Skandinavia.

De har også kunder, som for eksempel Redningsselskapet, som bruker bøya til å dra slepeliner over til grunnstøtte båter.

JOYSTICK: Livbøyen betjenes fra land eller skip med joystick.

Fungerer i rufsete vær

Livbøyen er symmetrisk designet, og kjører like godt på begge sider. Vippes den rundt av en bølge vil den fortsette å kjøre like godt på den andre siden. Dette gjør at den opprettholder kjøreegenskapene selv i rufsete værforhold.

– Livbøyen kan også dra flere personer i sjøen samtidig, slik at en eventuell redningsperson kan benytte bøya i forbindelse med redning av bevisstløs person, og samtidig ivareta egen sikkerhet, forteller Jahren videre.

Livbøyen ble lansert for markedet under Mets Trade i Amsterdam allerede i 20219. Der ble den kåret til Dame Awards Overall Winner, som er messens gjeveste pris.