I forrige måned økte eksportvolumet for flere arter, blant annet snøkrabbe (bilde).

Valutaeffekt ga verdivekst i april for eksport av sjømat

Norge eksporterte sjømat for 13,9 milliarder kroner i april. Det er en økning på 924 millioner kroner, eller 7 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Publisert

- Eksportverdien har aldri vært høyere i en april måned enn i år. Veksten skyldes i stor grad den norske kronen, som er litt svekket mot både euro og amerikanske dollar sammenlignet med april i fjor. I tillegg var det i forrige måned økte eksportvolum for flere arter, som ørret, sei, hyse, snøkrabbe og makrell, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer.

Påskeeffekt

Påsken er en annen faktor som påvirket sjømateksporten i april. Mens den i år falt i mars, var den i april i fjor. Dermed var det fire flere arbeidsdager i årets april enn i samme måned i fjor.

- Siden vi alltid sammenligner utviklingen i sjømateksporten med samme måned i foregående år, kan det gi store utslag når påsken faller i ulike måneder, slik som i år og i fjor. Da er det mer korrekt å se på sjømateksporten i mars og april samlet, sier Chramer.

Kvotereduksjoner og fall i laksevolum

I mars og april eksporterte Norge sjømat for til sammen 27,6 milliarder kroner. Det er en nedgang på 1,1 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

- Kvotereduksjonen på en rekke villfangede arter og et lavere laksevolum har preget inngangen på dette eksportåret, forklarer Christian Chramer.

Kampen om råstoffet tilspisses

Selv med det laveste eksportvolumet for torsk på over ti år, har eksportverdien for torsk aldri vært høyere i en april måned.

- Økte priser på saltfisk, samt fersk og fryst torsk har bidratt til prisveksten. Den drives av kvotenedgang og økt etterspørsel i utlandet som følge av en rekke internasjonale sanksjoner mot russisk torsk. Det gjør at kampen om råstoffet tilspisses ytterligere for norsk bearbeidingsindustri, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Rekordhøy verdi for eksport av kvalitetsmerket skrei

Hittil i år har Norge produsert sjømat for 54,2 milliarder kroner. Det er en liten nedgang målt i verdi på 200 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Målt i euro er dette verdifallet enda større (3 prosent).

Ved utgangen av april var fisket etter skrei formelt over. I år ble det en rekordhøy verdi for eksporten av kvalitetsmerket skrei målt i norske kroner.

- Det har vært god etterspørsel etter skrei i år, spesielt i det spanske markedet. Nå eksporteres faktisk hver fjerde ferske villfangede torsk som kvalitetsmerket skrei, noe som er en rekordhøy andel, forklarer Eivind Hestvik Brækkan.

Slik var sjømateksporten i april

 • De største markedene for norsk sjømateksport i april var Polen, Danmark og USA
 • Polen hadde størst verdivekst, med en økning i eksportverdi på 216 millioner kroner, eller 19 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.
 • Eksportvolumet til Polen endte på 14 329 tonn, noe som er 8 prosent lavere enn samme måned i fjor
 • Det ble eksportert sjømat til totalt 107 land i april. Dette er tre færre enn april i fjor.

Verdivekst og volumfall for laks

 • Norge eksporterte 80 126 tonn laks til en verdi av 9,9 milliarder kroner i april
 • Verdien økte med 222 millioner kroner, eller 2 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor
 • Volumet falt med 1 prosent
 • Polen, Danmark og USA var de største markedene for laks i april

Polen hadde størst verdivekst i april, med en økning i eksportverdi på 265 millioner kroner, eller 26 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Eksportvolumet til Polen endte på 10 875 tonn, noe som er 13 prosent høyere enn samme måned i fjor.

- Det er rekordhøy pris på fersk hel laks med 121 kroner per kg. Dette er tre kroner høyere enn forrige rekordmåned, som var i mars 2023, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Eksporten av fersk laksefilet øker

I april ble det eksportert fersk laksefilet for 2,2 milliarder kroner. Dette er 42 prosent høyere enn i april i fjor.

Andelen fersk laksefilet av total lakseeksport var 22 prosent. Tilsvarende andel i april i fjor var 16 prosent.

Eksporten av fryst filet økte med 10 prosent i verdi, til 857 millioner kroner. Andelen fryst filet av totaleksporten av laks har over tid vært stabil på mellom 8 og 9 prosent.

Sterk vekst for ørret

 • Norge eksporterte 4 177 tonn ørret til en verdi av 485 millioner kroner i april
 • Verdien økte med 165 millioner kroner, eller 51 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor
 • Det er en vekst i volum på 56 prosent
 • Ukraina, USA og Thailand var de største markedene for ørret i april

Ukraina hadde størst verdivekst i april, med en økning i eksportverdi på 83 millioner kroner, eller 376 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Eksportvolumet til Ukraina endte på 984 tonn, noe som er 299 prosent høyere enn samme måned i fjor.

Det er rekordhøy pris på fersk ørretfilet med 161 kroner per kilo. Dette er 5 kroner høyere enn forrige rekordmåned, som var i juni 2023.

Fall i volum og verdi for fersk torsk

 • Norge eksporterte 4 972 tonn fersk torsk til en verdi av 317 millioner kroner i april
 • Verdien falt med 57 millioner kroner, eller 15 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor
 • Volumet falt med 27 prosent
 • Danmark, Nederland og Spania var de største markedene for fersk torsk i april

Mens volumet av fersk villtorsk faller videre i takt med lavere kvoter og landinger, fortsetter volumet av fersk oppdrettstorsk å øke i april.

Eksportvolumet av fersk villtorsk falt 35 prosent, til 3 800 tonn, mens eksportverdien falt 26 prosent, til 241 millioner kroner.

Oppdrettstorsk hadde en volumvekst på 16 prosent, til 1 200 tonn, og en verdivekst på 52 prosent, til 76 millioner kroner. 24 prosent av eksporten av fersk torsk i april, målt i verdi, var oppdrettstorsk.

God verdimessig måned for skrei

 • Norge eksporterte 631 tonn kvalitetsmerket skrei til en verdi av 39 millioner kroner i april
 • Verdien økte med 2 millioner kroner, eller 6 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor
 • Volumet falt med 3 prosent
 • Danmark, Spania og Sverige var de største markedene for skrei i april

Slik var skreisesongen 2024

 • Norge eksporterte 4 709 tonn skrei til en verdi av 318 millioner kroner i skreisesongen i 2024
 • Verdien økte med 37 millioner kroner, eller 13 prosent, sammenlignet med skreisesongen i fjor
 • Volumet økte med 12 prosent
 • Danmark, Spania og Sverige var de største markedene for skrei i 2024

Selv med en stor nedgang i torskekvoten, økte eksportvolumet av kvalitetsmerket skrei i årets sesong.

Oppdrettstorsk hadde en volumvekst på 16 prosent, til 1 200 tonn, og en verdivekst på 52 prosent, til 76 millioner kroner. 24 prosent av eksporten av fersk torsk i april, målt i verdi, var oppdrettstorsk.

God verdimessig måned for skrei

 • Norge eksporterte 631 tonn kvalitetsmerket skrei til en verdi av 39 millioner kroner i april
 • Verdien økte med 2 millioner kroner, eller 6 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor
 • Volumet falt med 3 prosent
 • Danmark, Spania og Sverige var de største markedene for skrei i april

Slik var skreisesongen 2024

 • Norge eksporterte 4 709 tonn skrei til en verdi av 318 millioner kroner i skreisesongen i 2024
 • Verdien økte med 37 millioner kroner, eller 13 prosent, sammenlignet med skreisesongen i fjor
 • Volumet økte med 12 prosent
 • Danmark, Spania og Sverige var de største markedene for skrei i 2024

Selv med en stor nedgang i torskekvoten, økte eksportvolumet av kvalitetsmerket skrei i årets sesong.

Eksportvolumet til Kina endte på 2 300 tonn, noe som er 212 prosent høyere enn samme måned i fjor. Med den kraftige volumveksten i april ligger nå eksportvolumet til Kina hittil i år noe høyere enn i fjor.

Påvirkes av importforbud

- Økningen er et resultat av USAs nylig innførte importforbud mot russisk torsk. Siden kinesisk bearbeidingsindustri eksporterer store volum fryst torskefilet til USA, i stor grad basert på russisk råstoff, må de nå bruke torsk fra andre land for å kunne fortsette å produsere for det amerikanske markedet, forklarer Brækkan.

Volumvekst til Storbritannia

Også til Storbritannia økte volumet i april, og med et eksportvolum på over 2 000 tonn ga dette en volumvekst på 59 prosent fra april i fjor.

- Vi må helt tilbake til 2002 for å finne en enkeltmåned med høyere eksportvolum av fryst torsk til Storbritannia, sier Eivind Hestvik Brækkan.

Sterk måned for klippfisk av sei

 • Norge eksporterte 5 318 tonn klippfisk til en verdi av 325 millioner kroner i april
 • Verdien økte med 14 millioner kroner, eller 5 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor
 • Det er en vekst i volum på 22 prosent
 • Portugal, Den dominikanske republikk og Kongo-Brazzaville var de største markedene for klippfisk i april

Eksportvolumet for klippfisk av torsk endte på 1 300 tonn, noe som er en nedgang på 15 prosent fra april i fjor.

Eksportverdien falt 7 prosent til totalt 156 millioner kroner. For klippfisk av sei økte volumet 58 prosent til 3 800 tonn, mens eksportverdien økte 35 prosent til 152 millioner kroner.

Vekst til Den dominikanske republikk

- Det var vårt største marked for klippfisk av sei, Den dominikanske republikk, som hadde størst verdivekst i april, med en økning i eksportverdi på 19 millioner kroner, eller 46 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Eksportvolumet til Den dominikanske republikk endte på 1 613 tonn, noe som er 74 prosent høyere enn samme måned i fjor.

Portugal størst på klippfisk av torsk

For klippfisk av torsk er det som vanlig Portugal som dominerer, med 77 prosent av total eksportverdi i april. Eksportvolumet til Portugal falt 17 prosent, til 1 000 tonn, mens eksportverdien falt 12 prosent, til 120 millioner kroner.

Rekordmåned for saltfisk

 • Norge eksporterte 3 820 tonn saltfisk til en verdi av 381 millioner kroner i april
 • Verdien økte med 8 millioner kroner, eller 2 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor
 • Volumet falt med 9 prosent
 • Portugal, Spania og Italia var de største markedene for saltfisk i april

Dette er rekordhøy eksportverdi for saltfisk i en enkeltmåned, 7 millioner kroner høyere enn forrige rekordmåned, som var i mai 2023.

Portugal hadde størst verdivekst i april, med en økning i eksportverdi på 10 millioner kroner, eller 3 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Eksportvolumet til Portugal endte på 3 312 tonn, noe som er 12 prosent lavere enn samme måned i fjor.

Verdivekst for tørrfisk

 • Norge eksporterte 405 tonn tørrfisk til en verdi av 83 millioner kroner i april
 • Verdien økte med 24 millioner kroner, eller 41 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor
 • Italia, USA og Nigeria var de største markedene for tørrfisk i april

Italia hadde størst verdivekst i april, med en økning i eksportverdi på 16 millioner kroner, eller 43 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Eksportvolumet til Italia endte på 172 tonn, noe som er 41 prosent høyere enn samme måned i fjor.

Usikre prognoser

Hittil i år er eksportvolumet for tørrfisk av torsk nå på samme nivå som i fjor, med 1 100 tonn.

- Siden årets tørrfiskproduksjon ikke vil gå ut i markedene før om noen måneder, er det for tidlig å vurdere hvordan årets nedgang i torskekvoter påvirker produksjonen og eksportvolumet av tørrfisk, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Fall i volum og verdig for sild

 • Norge eksporterte 9 653 tonn sild til en verdi av 181 millioner kroner i april
 • Verdien falt med 3 millioner kroner, eller 2 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor
 • Volumet falt med 14 prosent
 • Polen, Egypt og Litauen var de største markedene for sild i april

April er ikke fangstsesong for verken NVG-sild (norsk vårgytende sild) eller Nordsjøsild, så eksporten preges av tidligere fangster.

- Med en reduksjon i kvoten på NVG-sild med 34 prosent, er det forventet lavere eksportvolum. Prisene er også på et høyt nivå, og det ble satt rekord på fryst NVG-filet uten skinn, både i norske kroner og euro, sier ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.

Lite utbud og bra etterspørsel

Med 20,66 kroner per kilo ligger prisen 22 prosent over samme periode i fjor. For samme periode var prisen i euro 1,77 mot 1,46, en økning på 21 prosent.

- Generelt preges bildet for sild av lite utbud og bra etterspørsel. I tillegg gir en svak krone høye prisnivåer mot de viktigste Euro-markedene, sier Johnsen.

God april for makrell

 • Norge eksporterte 8 227 tonn makrell til en verdi av 211 millioner kroner i april
 • Verdien økte med 43 millioner kroner, eller 25 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor
 • Det er en vekst i volum på 9 prosent
 • Vietnam, USA og Japan var de største markedene for makrell i april

Selv om eksporten av makrell fra Norge økte noe i april i år sammenlignet med samme måned i fjor, ligger makrelleksporten godt bak fjoråret på samme tid.

- Med et fryst produkt vil tidspunktet for eksport variere etter ønske fra kunder og lagringskapasitet i Norge. Så langt i år er det eksportert 55 000 tonn makrell, mot 75 000 tonn i samme periode i fjor, en nedgang på 27 prosent. Dette henger sammen med at det så langt i år er landet 27 prosent mindre makrell enn samme periode i fjor, sier ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.

Ny prisrekord

Det ble satt ny prisrekord i kroner for fryst makrell under 600 gram, som er det produktet som dominerer eksporten. Et snitt på 23,41 kroner per kilo, mot 20,58 kroner per kilo i samme periode i fjor, tilsvarer en økning på 14 prosent.

- Den forrige rekorden var på 22,61 kroner per kilo og stammer fra i februar i år. I dollar har vi sett høyere prisnivåer, men da må vi tilbake til 2012, sier Johnsen.

Sterk måned for lodde

 • Norge eksporterte 24 000 tonn lodde til en verdi av 209 millioner kroner i april
 • Verdien økte 158 millioner kroner, eller 310 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor
 • Volumet økte med 700 prosent
 • Island (direktelandinger), Kina og Japan var de største markedene for norsk lodde i april

I år ble det ikke fiske etter lodde for norske båter i islandske farvann. Til gjengjeld var kvoten for lodde i Barentshavet økt fra 37 000 tonn i fjor til 117 000 tonn i år.

De viktigste konsummarkedene for lodde er Kina og Japan.

Volumvekst for lodderogn

Eksporten av lodderogn var i april på 217 tonn, mot 384 tonn i samme måned i fjor. Så langt i år er det imidlertid en klar økning i eksporten av lodderogn. Det er eksportert 1 000 tonn til en verdi av 41 millioner kroner. Dette er en dobling i volum fra 500 tonn.

- På grunn av store mengder islandsk lodderogn i markedene er prisen imidlertid kraftig redusert i fra i fjor, slik at verdien så langt i år er på nivå med 2023, sier ansvarlig for pelagisk fisk i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.

Nedgang for kongekrabbe

 • Norge eksporterte 44 tonn kongekrabbe til en verdi av 22 millioner kroner i april
 • Verdien falt med 14 millioner kroner, eller 39 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor
 • Volumet falt med 31 prosent
 • USA, Danmark og Japan var de største markedene for kongekrabbe i april

Nedgangen i eksportverdien skyldes lavere volum, samt lavere pris på fryst kongekrabbe.

- I april er det fredningsperiode, og dermed er det ingen fangst av kongekrabbe. På grunn av et utfordrende fiskeri, forlenget fredningsperiode og lavere fangster hittil i år, var det mindre kongekrabbe på lager i april enn året før. Dermed var det en volumnedgang på hele 31 prosent i april, sier ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd, Marte Sofie Danielsen.

Svak start på året

Hittil i år er nedgangen på 23 prosent i volum og 15 prosent i verdi.

Gjennomsnittsprisen på levende kongekrabbe var 577,7 kroner per kilo, noe som er en økning på 224,7 kroner, eller 64 prosent, sammenlignet med april i fjor, som var den svakeste måneden prismessig.

Stor prisnedgang for fryst kongekrabbe

- For fryst kongekrabbe sank prisen med hele 287 kroner per kilo, eller 39 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Denne prisnedgangen skyldes at den største andelen av fryst kongekrabbe har gått til Japan, til en gjennomsnittspris på kun 246 kroner per kilo, forklarer Danielsen.

Transittmarkedet Danmark hadde størst verdivekst i april, men hittil i år er det USA som er Norges største vekstmarked, med en verdivekst på 35 millioner kroner.

Fortsatt positiv utvikling for snøkrabbe

 • Norge eksporterte 1 285 tonn snøkrabbe til en verdi av 149 millioner kroner i april
 • Verdien økte med 72 millioner kroner, eller 94 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor
 • Det er en vekst i volum på 67 prosent
 • USA, Vietnam og Japan var de største markedene for snøkrabbe i april

Et godt fiskeri og økte landinger har ført til en god lageroppbygging av snøkrabbe.

- I tillegg fortsetter den positive prisutviklingen, der april er tredje måned på rad med vekst sammenlignet med i fjor, og fjerde måned på rad med vekst sammenlignet med måneden før, sier ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd, Marte Sofie Danielsen.

Sterk vekst til USA

Snittprisen for fryst snøkrabbe i april endte på 116 kroner per kilo, noe som er 16 kroner mer enn april i fjor.

I april har snøkrabben i hovedsak blitt eksportert til USA, som har en økning i eksportverdi på 308 prosent sammenlignet med april i fjor.

- Det største kanadiske snøkrabbefiskeriet ble også i år utsatt og begynte først i slutten av april. Dette har gitt gode muligheter for eksporten til USA i april, der gjennomsnittsprisen har økt med 25 prosent, sier Danielsen.

Prisene har økt

Hittil i år har det blitt eksportert 5 796 tonn snøkrabbe. Dette er en økning på 2 200 tonn sammenlignet med samme periode i fjor.

- I tillegg har gjennomsnittsprisen økt fra 103 til 111 kroner per kilo, noe som har resultert i en verdivekst på 73 prosent, forklarer Marte Sofie Danielsen.

Verdifall for reker

 • Norge eksporterte 1 955 tonn reker til en verdi av 102 millioner kroner i april
 • Verdien falt med 7 millioner kroner, eller 7 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor
 • Det er en vekst i volum på 29 prosent
 • Sverige, Canada og Finland var de største markedene for reker i april

Det har vært en volumnedgang for de aller største rekeproduktene, bortsett fra ferske, kokte skallreker, samt rå, fryste industrireker.

Det ble eksportert 694 tonn rå, fryste industrireker, mot kun 89 tonn i april i fjor.

- Dette har gått til Canada og har bidratt til volumveksten på 29 prosent. Likevel har dette produktet en lavere pris, i tillegg til at det har vært et prisfall på stort sett alle de største rekeproduktene, noe som har bidratt til verdifallet på 7 prosent totalt for reker, sier ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd, Marte Sofie Danielsen.

Volumnedgang for fryste, kokte skallreker

Fryste, kokte skallreker, som har hatt en sterk vekst hittil i år, går tilbake i april med en volumnedgang på 25 prosent, samt en prisnedgang på 19 kroner per kilo.

- Mesteparten av dette har gått til transittmarkedet Danmark og håndpillemarkedet Marokko, sier Danielsen,

Hittil i år har det vært en volum- og verdiøkning på henholdsvis 12 og 2 prosent.

Sverige er største marked

Sverige har vært det største markedet og har hatt en verdivekst på 12 prosent, mens Danmark har vært det største vekstmarkedet, med en vekst på 35 millioner kroner. Pillede reker, som er den største produktkategorien, har hatt en verdinedgang på 20 prosent.