UTREDES: Nå skal regjeringen i gang å utrede et obligatorisk småbåtregister.
UTREDES: Nå skal regjeringen i gang å utrede et obligatorisk småbåtregister.

Skal utrede obligatorisk småbåtregister

Regjeringen skal nå utrede opprettelse av et obligatorisk småbåtregister.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen setter i gang arbeidet med å utrede hvordan et obligatorisk småbåtregister skal innrettes.

Flere ønsker et register

HENSIKTSMESSIG: Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.
HENSIKTSMESSIG: Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

– Vi ser at flere organisasjoner ønsker et obligatorisk småbåtregister. Det kan være gode grunner til å innføre det av hensyn til sjøsikkerhet og kriminalitetsbekjempelse. Forlatte fritidsbåter kan også være et miljøproblem. Samtidig må vi vurdere om det er hensiktsmessig å utvide den obligatoriske registreringsplikten, eller om eksisterende obligatoriske og frivillige registre er nok, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Det er anslagsvis en million fritidsbåter i Norge, og etter dagens regelverk skal båter med største lengde på 15 meter eller mer registreres i Sjøfartsdirektoratets skipsregister. Redningsselskapet har også et frivillig småbåtregister.

– Det er på høy tid

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide mener det er på høy tid å ta tak i det store forurensningsproblemet gamle småbåter utgjør.

HØY TID: Klima- og miljøminister Espen Barth Eide.
HØY TID: Klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

– Et obligatorisk småbåtregister vil gjøre at båter kan spores tilbake til sine eiere, og dermed bidra til å redusere omfanget av forlatte og dumpede småbåter. Dette vil derfor være et godt tiltak for å redusere forsøpling og forurensning, og er i tråd med forurenser betaler-prinsippet, sier Barth Eide.

Vurdere effektene

Arbeidet starter nå og vil være et samarbeid mellom Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.

– Vi skal vurdere effektene og den eventuelle innretningen av et slikt obligatorisk register og deretter konkludere, sier Skjæran.

Kystmagasinet har tidligere omtalt saken i forbindelse med vrakpantordningen for fritidsbåter.