Silden har trukket mot nord, til Lofoten (bildet).

NVG-silden har trukket nordover

De siste årene har den norske vårgytende silden gjort noe uvanlig. Den har endret vandringsmønster og trukket mot nord.

Publisert

Det er Havforskningsinstituttet som melder dette. Silden har med andre ord forlatt sine tradisjonelle gyteområder utenfor Møre, Romsdal og Trøndelag, til fordel for Lofoten og Vesterålen. Forskerne har aldri før dokumentert en så nordlig fordelingen av silden som i år.

Under sldegytetoktet med ringnotsnurperne "Eros" og "Vendla" i februar ble det registrert svært lite sild før forskerne kom til Røsttunga, som ligger rundt 60 nautiske mål vest-sørvest av Røst. Hele 82 prosent av sildebestanden stod i år utenfor Lofoten og Vesterålen, og nord for Andenes fant forskerne de siste 18 prosentene av bestanden.

Ingen vet med sikkerhet hvorfor det har blitt slik, men det finnes flere teorier, og forskerne er i sving med å teste ut ulike forklaringer. Sildebestanden er også dominert av åtte år gammel silde, og den sterke 2016-årsklassen står for halvparten av bestanden, skriver Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

Under årets sildetokt så imidlertid forskerne mer ung sild, tre- og fireåringer, i nord enn det som er vanlig under toktet, noe som er et positivt tegn med tanke på den fremtidige rekrutteringen. Den har lenge har vært preget av en eldrebølge, ifølge havforsker. Are Salthaug ved Havforskningsinstituttet.