Havsel er fremme ved iskanten og klar for årets selfangst.

Første fangstskute på plass i isen

Selfangsten åpner i morgen 10. april, og «Havsel» med inspektør fra Fiskeridirektoratet om bord, er første fangstskute ved iskanten. Også «Kvitungen» har fått grønt lys og er på vei til feltet.

Publisert

Årets selfangst kan bare foregå i Vestisen, nord for Island, og kvoten er på 7397 grønlandssel. Selve fangstingen kan først starte 10. april og må være avsluttet 30. juni. Det melder Fiskeridirektoratet.

Selfangst er en krevende næring med til dels utfordrende økonomi. Samtidig er det viktig at næringen kan bestå og skape mest mulig verdier av fangsten. Det blir derfor gitt tilskudd til selfangsten, som i år er på 1,5 millionar kroner. En aktør kan motta inntil en million kroner. For å kunne motta grunntilskudd må fartøyet ha fangstet i minst 35 døgn.

Også mottak som tar imot selskinn/selprodukt kan søke om tilskudd dersom de har kjøpergodkjenning fra Fiskeridirektoratet og tillatelse fra Mattilsynet til å produsere selolje. I tillegg må mottakene ha fasiliteter for å kunne motta selskinn, selspekk og kjøtt.