Årsregnskap

HARSTAD: Hamek har to anlegg i Harstad. Her er anlegget i Samasjøen.
HARSTAD: Hamek har to anlegg i Harstad. Her er anlegget i Samasjøen.

Styrker sin posisjon i nord

HARSTAD: Hamek styrker sin markedsposisjon som et av landsdelens største verft.

Publisert Sist oppdatert

Harstad Mek. Verksted (Hamek) har over lengre tid hatt en god markedsposisjon i Nord-Norge. Noe også årsregnskapet for 2021 viser. Selskapet har økt sin omsetning fra 153,8 millioner kroner i 2020 til 166,9 millioner i fjor.

Fokus på drift

Det ga i fjor et driftsresultat på 6,05 millioner og et overskudd på 4,4 millioner kroner. Selskapets egenkapitalandel var på 28,9 prosent, mot 27,4 prosent i 2020.

Styret og administrasjonen har ifølge selskapets årsberetning sterkt fokus på drift, effektiv organisering og bruk av nye IT-løsninger for å sikre trygg og god prosjektgjennomføring. Noe som vil være avgjørende for å unngå tap av markedsandeler og kunder.

– Det er styrets vurdering at markedet innenfor vedlikehold og reparasjoner av fartøyer har relativt små svingninger og at markedsutviklingen vil være positiv fremover, heter det i beretningen.

Flere oppdrag

– Antall oppdag har økt, mens størrelsen på hvert oppdrag er i snitt mindre, sammenlignet med tidligere år, skriver de i videre. Selskapet hadde ved utgangen av fjoråret en bemanning på 98 årsverk. De har ikke hatt personell permittert i 2021.

Hamek driver reparasjoner og vedlikehold av skip og oppdrettsflåter, og markedsområdene er innen oppdrettsfartøy og flåter, fiskefartøy, handelsfartøy, ferger, passasjerbåter og offentlige fartøy.

Deres største kundeområde er i det nord-norske markedet, men verftet utfører også vedlikehold på fartøy som tilhører utenfor landsdelen og andre europeiske land. Verftet har også vedlikeholdsoppdrag på russiske fiskefartøy.

TØRRDOKK: Anlegget i sentrum har landsdelens største tørrdokk.
TØRRDOKK: Anlegget i sentrum har landsdelens største tørrdokk.

Oppgradering

Hamek har to anlegg i Harstad, og er et heleid datterselskap av Harstad Skipsindustri AS. De disponerer landsdelens største tørrdokk, samt tre slipper der to er overbygd med hall. I tillegg har de kaier slik at et titalls fartøy kan betjenes på land og sjø parallelt.

De siste årene har verftet oppgradert og modernisert sine anlegg, noe som har blitt videreført i 2021. Selskapet skriver i sin beretning at dette forventes og ferdigstilles i løpet av 2022.