Årsregnskap

TILBAKE: MV «Havglans» er tilbake i fiske etter et verkstedopphold i Skagen.

Fisket kvotene med leiefartøy – endte med solid overskudd

MV «Havglans» var i vinter tilbake i fiske etter nesten to år på verksted. Kvotene ble imellomtiden fisket med leiefartøy.

Havglans AS eier og drifter ringnotfartøyet MV «Havglans», og driver fiskeri med not og trål etter sild, makrell og kolmule i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Fisket for 85,2 millioner

Rederiet solgte i fjor fisk for 85,2 millioner kroner, som er 17,9 millioner mindre enn i 2020. Betydelig lavere driftskostnader gjorde at driftsresultatet landet på 12,4 millioner kroner, og årsresultatet endte på 9,8 millioner.

8,3 millioner av overskuddet ble overført til opptjent egenkapital, mens 1,5 millioner gikk til utbytte hos eierne. Egenkapitalen i selskapet var ved årsslutt samlet på 96 millioner kroner.

Motorhavari i 2020

I mars 2020 fikk selskapets fartøy motorhavari, etter et uhell med trålen i propellen under kolmulefiske, og ble satt ut av fisket. Fartøyet inngikk leieavtale med morselskapet Gerda Marie AS, som fisker deres kvoter.

Regnskapet for 2020 viser derimot en solid omsetning på 103,1 millioner kroner. Selskapet endte likevel med et underskudd på 14,3 millioner kroner. Leiekostnadene til Gerda Marie AS dette året var på 38,9 millioner.

Betydelig beløp til reparasjon

Det ble kostnadsført netto 25,8 millioner kroner i reparasjonskostnader i 2020. Samt at det ble satt av 33,3 millioner kroner til reparasjoner av fartøyet for perioden 2021 og 2022.

Ifølge årsregnskapet var de kostnadsførte leiekostnadene i 2021 på 21,17 millioner kroner. Ordningen med leiefartøy fortsatte i hele 2021.

Byttet motor og gir

Fartøyet fikk byttet motor og gir ved Karstensen Skibsværft i Skagen, Danmark, hvor den også i sin tid ble bygget. Den gang het båten «Strømegg». Etter nesten to år i Skagen kom «Havglans» tilbake til Norge, og gikk inn i fisket sist vinter.

Eiere: Gerda Marie AS (55,4 %), Einar Sæle (18,3 %), Peder Alvheim (8,7 %), Annlaug Hammerland (9,0 %) og Kjersti Mari Eriksen (8,6 %). Selskapet drives fra Øygarden, men har kontor i Bergen. Daglig leder er Einar Sæle.