Det blir ingen refordeling i åpen gruppe.

Nei til refordeling i åpen gruppe

Fiskeridirektoratet har konkludert med at det på nåværende tidspunkt ikke blir refordeling i åpen gruppe.

Publisert

Arbeidsutvalget i Norges Kystfiskarlag ba i forrige uke om en liten økning i maksimalkvotene på 1,5tonn, men det sier direktoratet nei til.

– Vi har mottatt motstridende tilbakemeldinger fra næringen angående refordeling i åpen gruppe sitt fiske etter torsk. Etter å ha vurdert saken, har vi kommet til at vi ikke refordeler i åpen gruppe på nåværende tidspunkt, sier seksjonssjef Trond Ottemo Fiskeridirektoratet.

Prognosene for utviklingen i fisket framover er svært usikre, men det forventes at det fremdeles vil bli fisket en del torsk i de neste ukene. Det kan blant annet pekes på at en del av de minste fartøyene i Øst-Finnmark akkurat har startet fisket.

– Dersom det ved årets slutt står igjen mer enn 10 prosent av gruppekvoten, vil vi anbefale at alt restkvantum kan overføres til neste år da det er forventet at torskekvoten kan bli redusert ytterligere neste år, sier Ottemo.