Det nye fartøyet er konstruert fra kjøl og opp for å imøtekomme RS spesifikke krav til en ny fartøyklasse for helårs operativ tjeneste i Norges mest utsatte havområder.

Spleiser på ny historisk redningsskøyte

Tidenes største redningsskøyte skal bygges. – Vi håper enda flere blir med på spleiselaget ved å støtte en historisk satsing på sjøsikkerhet i nord.

Publisert Sist oppdatert

Pressemelding

Dette sier generalsekretær i Redningsselskapet, Grete Herlofson som legger til at den helt nye redningsskøyta blir unik i norsk redningshistorie. Med sine 32 meter blir fartøyet den største redningsskøyta levert noensinne.

Det nye fartøyet vil ha stor rekkevidde i de værharde havområdene i nord. Det vil ha hele Nord-Norge som operasjonsområde, og vil bli flyttet rundt etter behov.

– Denne redningsskøyta kan møte utfordringer i maritime søk og redningsoppdrag langt til havs. Fartøyet er rustet for å bistå i store ulykker og masseevakueringer under svært krevende forhold, sier Herlofson.

– Ikke mulig uten donasjoner

Den nye topp moderne redningsskøyta blir et flytende beredskapssenter. Redningsselskapet har som mål at redningsskøyta driftes så bærekraftig som mulig, og ønsker å installere den med hybrid fremdrift. En slik løsning har aldri vært prøvet på et redningsfartøy av denne størrelsen i Norge.

Prislappen på redningsskøyta blir langt over tidligere leverte fartøy til Redningsselskapet. Det gjenstår å signere byggekontrakt med et verft. Totalkostnaden for Redningsselskapet for designutvikling, bygging og utrustning med nødvendig redningsteknisk utstyr er estimert til mellom 140-150 MNOK. Håpet er at redningsskøyta kan leveres innen utgangen av 2025.

Nylig mottok RS et raust bidrag på 16 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge, til den nye historiske redningsskøyta.

- Vi er ekstra stolte av å bidra i spleiselaget til ny havgående skøyte, som skal trygge kystlinjen og inngå i den totale beredskapen her i nord. Dette er den største enkeltgaven vi har gitt noensinne, og det er ekstra stas for oss å gi støtte til et så viktig prosjekt som både er bærekraftig og vil ha verdi over lang tid, forteller Kjell Olav Pettersen, styreleder i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge.

Norges Råfisklag gir også 1 million kroner til RS og byggingen av det nye fartøyet. Dermed bidrar de til å bedre den operative beredskapen i nord, også for alle fiskerne og den næringen som Råfisklaget er opptatt av.

Fra før har RS mottatt en donasjon på 110 millioner kroner fra GarMar Holding AS til utvikling og bygging av denne store havgående redningsskøyta.

Håper på spleiselag

Til tross for store donasjoner er det fremdeles behov for mer støtte for å sikre fullfinansiering av fartøyet. Redningsselskapet er helt avhengig av gaver og donasjoner for å kunne gjøre jobben som kreves av oss, påpeker Herlofson. 

– Det er takket være store pengegaver fra enkeltpersoner, fond, stiftelser og bedrifter at RS har kunnet sette nye moderne redningsskøyter inn i tjenesten og dermed kunne trygge viktige havområder langs norskekysten.

– Vi håper at flere blir med og bidrar, slik at behovet for egenfinansiering fra Redningsselskapet blir mindre. Dette er ønskelig i en tid med økte kostnader til oppgradering og drift av våre 59 redningsskøyter, sier Herlofson og oppfordrer dermed flere til å bli med på spleiselaget for å trygge kysten i Nord-Norge.

Fakta om redningsskøyta

Det nye fartøyet er konstruert fra kjøl og opp for å imøtekomme RS spesifikke krav til en ny fartøyklasse for helårs operativ tjeneste i Norges mest utsatte havområder. Det er optimalisert for effektive og trygge konvensjonelle rednings- og støtteoppdrag, inkludert søk og redning (SAR), slep, brannslukking og transportering av skadde. I tillegg skal også̊ en større krisesituasjon kunne håndteres, og både dekksplass, behandlingsrom og innvendig lugarkapasitet er derfor et sentralt aspekt.

Redningsskøyta vil få en total lengde på 32 meter, maks hastighet på 30 knop, slepekraft på +/- 30t og utseilt distanse på 600 nautiske mil i marsjfart.

Fartøyet er designet med fokus på følgende hovedparametere.

  • Miljøvennlig konstruksjon og hybrid fremdrift

  • Effektivt skrogdesign og fremdriftssystemer for optimale OPEX/CAPEX

  • Et bredt operasjonsområde

  • Stor rekkevidde og særdeles gode sjøegenskaper og manøvreringsevne

  • Optimal komfort og sikkerhet for mannskap og annet personell

  • Stor dekkskapasitet for eksisterende og fremtidig redningsutstyr