SNØKRABBEBÅT: 'Vima' er ett av flere fartøy som har fisket godt i år.
SNØKRABBEBÅT: "Vima" er ett av flere fartøy som har fisket godt i år.

Snart faller dommen – mange kan bli skuffet

Når Nærings- og Fiskeridepartementet om kort tid lukker fisket etter snøkrabbe vil mange som har brukt tid på å skaffe seg tillatelse bli skuffet. Kravene direktoratet har foreslått overfor Fiskeridepartementet vil gjøre listen over fartøy med snøkrabbetillatelse kort.

Publisert

I slutten av september sendte Fiskeridirektoratet en vurdering av lukking til departementet. Denne vurderingen inneholdt også en del anbefalinger. Disse anbefalingene er ikke godt nytt for de fleste av båtene som har fått tillatelse til å fiske snøkrabbe frem til i år.

Ti tonn per år i minst to år

SAGA POLARIS: Fatøyet Saga Polaris har bare fisket i år, og fangsten er beskjedne 167 kilo
SAGA POLARIS: Fatøyet Saga Polaris har bare fisket i år, og fangsten er beskjedne 167 kilo

I en oppsummering skriver Fiskeridirektoratet at de anbefaler at fangst av snøkrabbe deltakerbegrenses. Her vurderer direktoratet flere alternativ, men vi anbefaler at det stilles krav om deltakelse i to av årene i perioden 2020, 2021 og 2022 innen 16. mai. Direktoratet mener også at fartøyene må ha levert minst ti tonn eller mer i hvert av de to årene.

Dette ekskluderer mange av båtene som bare har fisket snøkrabbe i 2022. Hastverk med å benytte allerede mottatte tillatelser til å fiske snøkrabbe, eller hastverk med å søke om tillatelse for bare å rekke å fiske noen få tonn i år, vil for mange ikke kvalifisere, om departementet lytter til direktoratet.

Bare halvparten av fartøyene fisket krabbe

Av hele 64 fartøy med dispensasjon fra forbudet mot å fiske snøkrabbe, deltok 32 fiskefartøy i årets fiske. I fjor deltok bare 13 fartøy, og i 2020 og 2019 bare 11 hvert av årene. I og med at en rekke fartøy har deltatt i de fleste eller alle disse årene, er det svært mange av de som i år har fisket som ikke vil være kvalifisert om direktoratets anbefaling følges.

ARTIKKEL FORTSETTER UNDER TABELLENE:

Direktoratet anbefaler at det samtidig legges det til rette for dispensasjonsmuligheter i tilfeller det de karakteriserer som «kvalifisert innretting». Dette er sannsynligvis mest rettet mot fartøy som er under ombygging, nybygg og fartøy som har gjort større investeringer for å kunne fiske snøkrabbe.

Fiskeridirektoratet anbefaler også at dersom en ordning med lukking innføres, men hvor også beskjeden fangst vil kvalifisere, kan de deltakende fartøyene deles inn i to ulike kvotegrupper basert på faktisk fangstaktivitet. Den første kvotegruppen kan da bestå av fartøy som har aktivitet i to av årene i referanseperioden (2020, 2021 og 2022 til og med 16. mai), mens den andre har aktivitet i ett av årene i referanseperioden. Kvotefaktorene kan da eksempelvis være 1,0 og 0,5.

Kan ta bort lønnsomheten

Blir kravet om ti tonn per år i to år det departementet faller ned på, vil det bli svært få fartøy som får snøkrabbetillatelse. Det vil i tilfelle også kunne bety at det blir bedre lønnsomhet for noen, mens andre kan tape. To fartøy, «Tromsbas» og «Prowess» har begge fisket nesten 1500 tonn hver. Blir neste års kvote fordelt på for eksempel 12 fartøy, vil de bare kunne fiske halvparten av kvantumet de har fisket i år.

Kvoteråd kommer snart

Havforskningsinstituttet har enda ikke kommet med kvoteråd for snøkrabbe i 2023. Kvoteråd for i år var 6750 tonn. Dette ble kvoten som for øvrig er kraftig overfisket. I et dokument Fiskeridirektoratet sendte til SINTEF i slutten av august, ble fangst per 21. juni oppgitt til 8080 tonn. Dette er data fra sluttseddelregisteret, og betyr om de er korrekte at kvoten ble overfisket med over 1300 tonn.

Om kvoten for 2023 skulle bli så høy som 8000 tonn betyr det fortsatt at en flere fartøy sannsynligvis vil ende opp med kvote som er adskillig lavere enn hva de har fisket i år. Skulle departementet slippe til et stort antall båt, for eksempel tilsvarende det antall som i år har levert snøkrabbe, vil kvoten bli så liten at det ikke vil være lønnsomt å fiske den.