Nofima samarbeider med Havforskningsinstituttet i prosjekt der de undersøker adferd til oppdrettstorsk som blir sluppet ut i fjordsystem. Det er torsk fra Torskeavlsprogrammet hos Nofima som benyttes i forsøket.

Lar oppdrettstorsk «rømme»

Forskerne skal studere overlevelse og adferd.

Publisert

Nofima samarbeider med Havforskningsinstituttet i prosjekt der de undersøker adferd til oppdrettstorsk som blir sluppet ut i fjordsystem. Det er torsk fra Torskeavlsprogrammet hos Nofima som benyttes i forsøket.

- Det er positivt at vi kan bidra til å få mer kunnskap om oppdrettstorskens adferd utenfor merda, sier seniorforsker Hilde Toften i Nofima.

Forskere sporer oppdrettstorsk utstyrt med akustiske merker for å finne ut hva rømt torsk gjør. Forskerne har dermed mye data om hvordan disse villfiskene beveger seg i fjordene. Nå får de tilsvarende data for «rømt» oppdrettstorsk. Dermed kan de sammenligne adferden til vill- og avlet torsk, og undersøke hvordan de påvirker hverandre.

- Vi har for lite kunnskap om miljøeffektene fra torskeoppdrett. Mye av kunnskapen er også fra forrige runde med torskeoppdrett tidlig på 2000-tallet, mens fisken som brukes nå er 6. generasjon oppdrettstorsk, sier havforsker og prosjektleder Pål Arne Bjørn.

Sammen med kollegaer fra Havforskningsinstituttet og Nofima er han i gang med å samle ny kunnskap om torskeoppdrett. Nå i april ble 74 oppdrettstorsk på 1,3-3,6 kg satt ut i Langfjorden i Loppa kommune i Vest-Finnmark. Hver oppdrettstorsk er utstyrt med et indre akustisk merke som sender signal til lyttebøyer. Disse er allerede er utplassert i Langfjorden som en del av Havforskningens strategiske satsing på kystforskning i nord. Fisken er også merket med et ytre merke for å bli gjenkjent av fiskere.