Norsk eksport møter flere hindringer

Krig, uroligheter og inflasjon har medført flere utfordringer for norsk sjømateksport.

Publisert Sist oppdatert

Nå har Sjømatrådet styrket teamet som jobber med markedsadgang. Sjømat er Norges nest viktigste eksportvare, og norske sjømateksportører opererer i stadig mer komplekse globale miljøer. Samtidig har krig, konflikter og ringvirkninger etter pandemien medført økt proteksjonisme, strengere importregimer, nye handelsblokker og endringer i varestrømmene, skriver Sjømatrådet på sin nettside.

– For eksempel har sjømatveien til Asia blitt lengre som følge av krigen i Ukraina, og mange land ønsker i større grad å beskytte sine egne varer og verdier, sier Børge Lotre som er fungerende direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Sjømatrådet. 

Saker i kø

Markedsadgang handler om tollbestemmelser, frihandelsavtaler, godkjenninger, holdbarhetsdatoer, helsesertifikater, fangstsertifikater, og ikke minst papirmøller, byråkrati og ulik tolkning av regler. 

Og saker som angår eksportproblematikk står i kø. I disse dager er det blant annet Storbritannia, Sør-Korea, Vietnam, Saudi-Arabia og Brasil som opptar mye av tiden. I Storbritannia skal det snart iverksettes nytt importregelverk, i Sør-Korea er det nye krav til listeføring av pakkerier og i Vietnam er det kontinuerlige endringer i listeføringsreglene. Listeføring innebærer godkjenning av land, sjømatarter, eksportører, pakkerier og fiskefartøy. 

Sjømatrådet er kun én av flere aktører som jobber med å bedre markedsadgangen. Markedsadgang er en viktig arbeidsoppgave også for NFD (Nærings- og fiskeridepartementet), UD (Utenriksdepartementet)/norske ambassader, Tolletaten, Mattilsynet og flere av sjømatorganisasjonene.

Frihandelsavtaler 

De globale urolighetene gjør også arbeidet med frihandelsavtaler stadig viktigere. Norge har per i dag pågående frihandelsforhandlinger med blant annet Thailand, India, Malaysia og Vietnam. Slike forhandlinger tar som regel flere år. Med Japan, Norges største makrellmarked, derimot, er det ingen pågående frihandelsforhandlinger. Samtidig har både EU og Storbritannia nylig signert frihandelsavtaler med landet, noe som innebærer en gradvis nedtrapping til null toll på sjømat. Det kan på sikt gjøre norsk sjømat mindre konkurransedyktig.